Nyhtestablå

Till minnet av en stad
av K G (Karl Göte) Bejemark

Människor och minnen i skulpturpark.

K-G Bejemarks skulpturgrupp är en minnespark över den gamla Hagalundsmiljön, en berättelse över ett svunnet samhälle. På ett område av 20 x 20 meter står vid ena ingången en klassicerande port och som pendang till denna, vid andra ingången, finns en avgjutning av delar av en glasveranda med traditionell väggfast bänk. Glasverandan har tillhört huset där K. Larsson hade speceriaffär och fotogenförsäljning i gamla Hagalund.

Mellan de båda utsirade portalerna finns objekt och figurer, på höga pelare, utspridda. Figurerna utgörs av Hagalunds berömde tungviktsboxare, Harry Persson och konstnären Olle Olsson Hagalund. Harry Persson gör segergesten efter vunnen match över Otto von Porat som ligger knockad i ringen vid hans fötter. Konstnären Olle Olsson Hagalund riktar sitt staffli mot de blå höghusen, men de är inte dem han avbildar. På duken har han målat en liten stuga.

På de övriga pelarna finns en kvinnotorso, en älg, ett växellok och ett hus med snickarglädje. Kvinnotorson har med kärlek och livet att göra. Älgen kan representera landsortsidyllen. Växelloket påminner om de gamla lokstallarna nedanför kullen och huset med snickarglädje står som en symbol för hela gamla Hagalunds bebyggelse.

Text: Marianne Rudsgård-Kralli

Konstnär: Bejemark, K G (Karl Göte)

Kommun: Solna

Tillkomstår: 1972-77