Nyhtestablå

Damen med hunden
av Rolando Perez

Sådan matte sådan hund!

Skulpturen är placerad på en gångväg i Flemingsberg och föreställer en dam som är på promenad med sin hund. Hon är klädd i klänning och en hatt med plym eller fjäder i. Av allt att döma är det en dam med pondus. Man kan föreställa sig hennes gång; stolt och med vickande höfter. Även hunden vet sitt värde. Svansen pekar stolt uppåt.

Det vi ser är en förstorad version av en ca 30 cm hög pappfigur. Den lilla figuren ingick i installationen "Den vita staden" som ställdes ut på Galleri Kretsen i Södertälje 1986. Detta var en iscensättning av en stad i vit papp med med människor, ljus och ljud bestående sorl och rop från ett torg i Chile, som också är konstnärens hemland.

Här har skulpturen förstorats och utförts i järnplåt. Med sockeln är den fem meter hög. Själva sockeln är gjord i betong och konstruerad så att det vid kraftigt regnväder bilads ett vattenfall i dess ena hörn. Gångstråket där skulpturen är placerad är en väg där många i området rastar sina egna hundar.

Text: Rebecka Walan

Konstnär: Perez, Rolando

Kommun: Huddinge

Tillkomstår: 1991


<p>Damen med hunden, Roland Perez</p> Roland Perez