Nyhtestablå

Korv-Ingvar
av Thomas Qvarsebo

Efter Ingvar Rogells, alias Korv-Ingvars, död insamlade Solnabor en mängd namnunderskrifter för att överlämnas till kultur- och fritidsnämnden. Solnaborna ville hedra legenden Ingvar Rogell genom att döpa platsen intill korvkiosken efter hans namn, men det blev en staty i stället.

Konstnären Thomas Qvarsebo har med humor och värme skulpterat en korvgubbe i rostfritt stål. Mannens rock är likadan som den Korv-Ingvar bar år 1948, 28 år gammal. Det var då som han började sin livslånga gärning som korvförsäljare. Skulpturen är placerad på det lilla torget intill korvkiosken vid T-banestationen i Solna centrum.

Korv-Ingvar blev med åren en välkänd profil i Solna. Han var känd som en stor människovän som brydde sig om de svaga i samhället. Människor med problem fick gratis korv och hjälp. Han tog sig tid att lyssna och prata med dem som ville eller kanske behövde någon att tala med. Under julen besökte han Karolinska Sjukhusets cancerklinik för barn och uppträdde med sång och musik. Något som var mycket uppskattat. Korv-Ingvar stöttade också ungdomarna i Solna med bl.a. spelardräkter till knattelagen. Han utförde mycket gott i det tysta.

Text: Marianne Rudsgård-Kralli

Konstnär: Qvarsebo, Thomas

Kommun: Solna

Tillkomstår: 2001


<p>Korv-Ingvar &copy;Thomas Qvarsebo/BUS 2012</p> ©Thomas Qvarsebo/BUS 2012

<p>Korv-Ingvar &copy;Thomas Qvarsebo/BUS 2012</p> ©Thomas Qvarsebo/BUS 2012