Nyhtestablå

Arkipelag
av Thomas Nordström

Organiskt formad fontän i Åkersberga centrum.

Arkipelag är en organiskt formad fontän mitt i Åkersberga centrum. Vattnet sprutar genom de mjukt rundade stenarna som det också mjukt rullar över. Vattnets intensitet skiftar hela tiden och är synkroniserat med ett ljusspel som med tio olika ljusscenarior växlar i färg och intensitet. Vintertid när vattnet är avstängt täcker en slags platshuvar fontänerna som är invändigt belysta. På så sätt får fontänen ett ljusspel även under den mörka delen av året.

Utanför fontänen är små sittplatser i form av pallar i olika höjder utspridda. Samma form av pallar finns också i fontänen där de precis räcker upp över vattenytan så att den leksugne kan pröva att hoppa från sten till sten i vattnet. Fontänens former kan man utforska på olika sätt, tex genom att gå på och följa kanten. Det är också inbjudande att slå sig ner på fontänens kant eller på sittplatserna runtomkring.

Flera saker skapar en dynamik mellan konstverket och torget. Plattorna som omger konstverket har en ljusare ton än torgets övriga plattsättning. De ljusa stenarna bildar en slags ram till konstverket Arkipelag och framhäver fontänens mörkt gråa kant. De svarta stenarna i fontänen och sittplatserna runtomkring framträder tydligare och bildar en kontrast till de ljusa plattorna. Vad som ytterligare bidrar till att skapa dynamik mellan fontän och torg är att plattorna runtomkring är i en fyrkant. Fyrkanten skapar en kontrast till den organiskt formade fontänen.
Sammantaget bidrar plattsättningen till att framhäva och förtydliga både fontänens färg och form.
Fontänen Arkipelag utgör en oas mitt i centrum, en oas av vatten och ljus att slå sig ner vid under sommartid, och en oas av ljus under vinterhalvåret.

Materialet i fontänen består av sten, terazzo och LED-ljus. Vintertid täcks ”vulkanerna”, de rundade stenarna, med huvar av polycarbonat.

Text: Rebecka Walan

Konstnär: Nordström, Thomas

Kommun: Österåker

Tillkomstår: 2011


Thomas Nordström berättar själv om sitt verk.


<p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.16px; line-height: 17.024px;">Arkipelag</span><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.16px; line-height: 17.024px;">&nbsp;</span>&nbsp;&copy;Thomas Nordstr&ouml;m/BUS 2013</p> ©Thomas Nordström/BUS 2013

<p>Arkipelag, &copy;Thomas Nordstr&ouml;m/BUS 2013.</p> ©Thomas Nordström/BUS 2013