Nyhtestablå

Rymdvolym
av Bengt Amundin

Skulptur på temat rymd i Fjärilsparken

Skulpturen är gjord i oslipad brons och är placerad på en hög smal sockel av granit i Fjärilparken vid Åkers kanal. På marken runtomkring bildar en stensättning med smågatstenar en rund form. Det passar så bra för skulpturen upptäcks på bästa sätt när man går runt den. Då är den i ständig förvandling eftersom den inte ser likadan ut från någon vinkel. Skulpturen är abstrakt och komponerad med mjuka och hårda former. Den består också av olika hålrum i vilka naturen fyller ut konstverket. Att bronsen är oslipad gör att skulpturen får en skrovlig yta. Från en vinkel ser skulpturen ut som ett ansikte. Två hålrum bildar ögon och en konvex form figurens näsa.

Sockeln är 2,5 meter hög vilket gör att bronsskulpturen hamnar högt upp mot himlen. Konstnären har berättat att tanken är att höjden ska ge skulpturen en svävande karaktär. Sockeln är av grå granit vilket lyfter fram skulpturen vars brons har en grön ton.

Skulpturen kom till som modell redan på 50-talet och är tillsammans med en annan skulptur kallad Kosmiskt rum variationer på samma tema. Rymden var ett fascinerande ämnen på 50-talet. 1956 kom Harry Martinssons rymdepos Aniara som också blev en opera. Två år efter att skulpturen Rymdvolym blev till tog också människan sitt första steg på månen. Kanske att skulpturen här är en del av den rådande tidsandan med nyfikenheten på rymden. Möjligheten finns också att det snarare handlar om den skulpturala rymden. Alltså den rymd som själva skulpturen med sina former ger upphov till? Det skulle också kunna vara en blandning av tidsanada och en skulptural ambition.

Text: Rebecka Walan

Konstnär: Amundin, Bengt

Kommun: Österåker

Tillkomstår: 1967


<p><strong>Rymdvolym&nbsp;</strong>&copy;Bengt Amundin/BUS 2015</p> Bengt Amundin