Nyhtestablå

Rytmisk lek
av Sonja Högström

Balettuppvisning i parken

Tre flickor utför en dans. De har alla klänningar med klockade kjolar. Flickan i mitten är längre än de två vid sidorna och håller upp armarna i balettens tredje position ovanför huvudet. Hon skulle kunna vara läraren eller en äldre flicka. De andra två flickorna håller armarna i en båge som bildas av att armarna flätas samman bakom ryggen och över huvudet. Positionen är fysiskt omöjlig men tillsammans bildar figurernas armar tre samstämda bågar. De två yttre figurernas bågar lutar utåt med mittenfigurens armar bildar en båge uppåt. Det är de mjuka formernas kompostion. De runda klockade kjolarna och armarnas rundade former korresponerar väl med varandra. Alla har ansiktena vända åt samma håll, som om de hade en uppvisning. Mitt i parken bland träden påkallar de vår uppmärksamhet och bjuder på en en sällsam balett.

Text: Rebecka Walan

Konstnär: Högström, Sonja

Kommun: Sundbyberg

Tillkomstår: 1971


<p>Rytmisk lek</p>
<p>&copy;Sonja H&ouml;gstr&ouml;m/BUS (2012)</p> ©Sonja Högström/BUS (2012)

<p>Rytmisk lek</p>
<p>&copy;Sonja H&ouml;gstr&ouml;m/BUS (2012)</p> ©Sonja Högström/BUS (2012)