Nyhtestablå

Vardagens poesi
av Hertha Hillfon

Uppdukat bord

En krus, ett bröd, en kanna och en fisk. Här är det uppdukat för en måltid, inte en stor fest utan en enkel vardagsmåltid.

Konstverket har fått en placering på en upphöjd fyrkant av svart marmor som också leder tanken till ett bord. Här finns finns tingen placerade och dessa är av brons.

I mitten står en stor skål och runtomkring en fisk på ett fat, ett kärl, en kanna, en tupp som har fått en extra upphöjd placering på en sockel och en flätad längd. Kannan och kärlet som är det två dominerande tingen är placerade i två hörn diagonalt mot varandra.

Den svarta färgen i skivan lyfter fram de gyllene bronsföremålen. De framhävs på ett effektfullt sätt till skillnad mot om de varit placerade på en sockel av granit.

Föremålen och djuren och deras placering på den bordsliknande formen leder tanken till kökets vardagliga ting. Här påminner de oss om att se skönheten i det som finns runtomkring och konstverket är som en uppmaning att se poesin i den enkla vardagen.

Text: Rebecka Walan

Konstnär: Hillfon, Hertha

Kommun: Tyresö

Tillkomstår: 2004


<p>Vardagens poesi,&nbsp;&copy;Herta Hillfon/BUS 2013</p> ©Herta Hillfon/BUS 2013

<p>Vardagens poesi,&nbsp;&copy;Herta Hillfon/BUS 2013</p> ©Herta Hillfon/BUS 2013

<p>Vardagens poesi,&nbsp;&copy;Herta Hillfon/BUS 2013</p> ©Herta Hillfon/BUS 2013