Nyhtestablå

Erik Dahlbergmonumentet
av

Monument över en fältmarskalk och konstnär under stormaktstidens Sverige

Monumentet restes till 300-års minnet av Erik Dahlbergs födelse 1625. Fältmarskalken bodde under slutet av sin levnad på Ströpsta gård som ligger i Turinge socken, och är begravd i Turinge kyrka i det kor han själv ritat.

På monumentet som är av sten finns en medaljong med Erik Dahlbergs profil. Både medaljong och stenen är ritade av John Ferngren som var överlärare vid Tekniska skolan i Stockholm

Text: Rebecka Walan

Kommun: Nykvarn

Tillkomstår: 1925