Nyhtestablå

Nattfåglar
av Elisabeth Sivard

På långt håll upptäcker man konstverket. Tre blågröna, smala, långa figurer sticker upp ur en rondell. När man kommer närmare ser man att materialet är mosaik och att färgerna skiftar från blått till grönt i olika fält. Figurerna är inte raka utan snirklar sig uppåt som växter som söker sig mot ljuset. De är breda i basen och smalnar av uppåt. I toppen är alla ljusblåa. Färgerna påminner om havets olika nyanser och att de skiftar färg ger en känsla av havets olika djup men också av växling mellan värme och kyla. Den mörka blå färgen ger en känsla kallt vatten som isar medan det turkosa leder tankarna medelhavets varma vatten.

Pelarna är ca 4,5 meter höga och består i grunden av betong som sedan klätts med mosaik. Uppdraget var att ta till vara platsens öppna läge och skapa ett konstverk som syns på håll för trafikanter som färdas på vägen. Konstverket skulle ha karaktären av ett landmärke och utformas på höjden just så att det blev ett blickfång för betraktaren.

Att Ekerö kommun omges av vatten var konstnärens främsta inspirationskälla och hon tänkte på vattenvirvlar och fåglars flykt. Om man står nära pelarna upptäcker man en lien svartmålad anka. Det är dock inte konstnärens som är upphovsmannen till den, men enligt henne får den gärna vara kvar.

Text: Rebecka Walan

Konstnär: Sivard, Elisabeth

Kommun: Ekerö

Tillkomstår: 2008


<p>Nattf&aring;glar</p>
<p>&copy;Elisabeth Sivard/BUS 2013</p> ©Elisabeth Sivard/BUS 2013

<p>Nattf&aring;glar</p>
<p>&copy;Elisabeth Sivard/BUS 2013</p> ©Elisabeth Sivard/BUS 2013