Nyhtestablå

Filosof
av Sture Collin

Tid för eftertanke i hektisk park?

Sture Collins bronsskulptur Filosof har givit nytt liv och innehåll i den lilla parken vid busshållplatsen i Haninge centrum. Skulpturen föreställer en filosof som sitter framför sin grotta. Skulpturen väcker genast intresse genom sitt humoristiska berättande anslag. Blicken faller först på den tankfulla figuren som sitter hopkurad och begrundar tillvaron framför en öppning. Bakom figuren sticker två magra ben upp formade till en oval och bildar en fond eller ett valv, kanske en öppning.

Platsen präglas av mångfald och har stor genomströmning av människor dagligen. Det är en hektisk plats och här lämnas inget utrymme för att stanna upp eller fundera över sin tillvaro. I detta konstaterande föds idén till konstverket. Konstnären vill tillföra platsen något som kan ge en stunds paus och andrum. Det blir en filosof, en grubblare om man så vill, som vågar pröva och omvärdera och inte slår sig till ro med en enda sanning.
Sture Collin vill med sin skulptur försöka få oss att dämpa tempot. De till synes hastigt formade benen med sina spretande tår är befriande och har något lekfullt och lättjefullt över sig. Konstnärens dramatiska och livfulla formspråk förmedlar både humor och värme. Detta parar han med ett tankeväckande innehåll, en påminnelse om att stanna upp och ta till vara sitt liv.

Text: Elisabeth Åström, Haninge Konst, 2002

Konstnär: Collin, Sture

Kommun: Haninge

Tillkomstår: 2002


<p>Filosof</p>
<p>&copy;Sture Collin/BUS 2012</p> ©Sture Collin/BUS 2012

<p>Filosof &copy;Sture Collin/BUS 2012</p> ©Sture Collin/BUS 2012