Nyhtestablå

Hind med kid
av Arvid Knöppel

Konstverket hör till de offentliga utsmyckningar i Haninge kommun som fått många vänner och blivit ett kärt inslag i miljön. Djurskulpturer med träffande karakteristik och rörelseskildring.

Arvid Knöppel tillbringade många stunder på Skansen i Stockholm med sin skissbok för att teckna av de olika djuren. Dessa teckningar lät han tillsammans med sina egna texter publicera i boken Råbock som utkom 1941 och vars huvudperson är råbocken Pelle. I boken ger han en ömsint skildring av familjelivet bland rådjuren, till exempel hur mamman tar hand om sitt kid. Säkerligen har dessa studier varit av stor betydelse för tillkomsten av Hind med kid.

År 1944 flyttade Arvid Knöppel till en gård i Värmlands-Sälboda kallad Knöppelåsen, där han inrättade ett reservat för nordiska, vilda djur. Här kunde han studera och teckna av sina djurmodeller i full frihet och dessa djur blev också hans vänner. Genom sitt nära umgänge med djuren lärde han sig att se varje individ som särpräglad och samtidigt som en del av ett större natursammanhang.

I Brageparken där Hind med kid står uppställd hör den till de offentliga utsmyckningar i Haninge kommun som fått många vänner och blivit ett kärt inslag i miljön. Det är en ömsint skildring av moderskapet med ett litet kid som får di av sin mor. Genom en långt driven stilisering och förenkling av formspråket har rörelsen kraftigt accentuerats, något som den vridna kroppsställningen hos djuren bidrar till. Arvid Knöppel daterade sällan sina verk och förde inte heller något register över antalet avgjutningar som gjordes.

Text: Göran Söderlund, Haninge Konst, 2002

Konstnär: Knöppel, Arvid

Kommun: Haninge

Tillkomstår: 1963


<p>Hind med kid, &copy;Arvid Kn&ouml;ppel/BUS 2015</p> Arvid Knöppel

<p>Hind med kid, &copy;Arvid Kn&ouml;ppel/BUS 2015</p> Arvid Knöppel