Nyhtestablå

Chaos Carolinensis
av Eric Matteoni

Konstnären Eric Matteoni studerade bakterier för att kunna skapa sin ett ton tunga skulptur Chaos Carolinensis.

Skulpturen är placerad på en liten bergknalle vid Himmerfjärdsverket, där avloppsvatten renas. Reningsverket tar hand om avloppsvattnet från hela södra delen av Stockholms län. Innan Eric Matteoni kom fram till vilken utsmyckning han ville göra till Himmerfjärdsverket ägnade han lång tid åt research. Han berätttar själv. "En väsentlig del av vattenreningen görs biologiskt. Man tillsätter bakterier som äter det organiska materialet i vattnet, det som gör vattnet smutsigt."

På reningsverkets laboratorium studerade han mikroorganismer, speciellt framavlade för att ta hand om organiska material i vattnet. Den mikroorganism som till sist fick stå som förlaga till skulpturen heter Chaos Carolinensis. Den är estetisk och påminner lite om miljösvanen, vilket passar bra till ett reningsverk. Den patinerade bronsskulpturen har idag en passande ärggrön färg och genom att den är monterad en bit ovanför markytan ger den intryck av att sväva lite i luften.

Text: Marianne Rudsgård-Kralli

Konstnär: Matteoni, Eric

Kommun: Botkyrka

Tillkomstår: 2003


<p>Chaos Caroline &copy;Eric Matteoni/BUS 2012</p> ©Eric Matteoni/BUS 2012

<p>Chaos Caroline &copy;Eric Matteoni/BUS 2012</p> ©Eric Matteoni/BUS 2012