Nyhtestablå

Visdomens brunn
av Bror Hjorth

En lång rad kända personer pryder Visdomens brunn vid Olof Palmes plats.

År 1933 utförde Bror Hjorth en gipsmodell till skulpturen Visdomens brunn. Den var avsedd att bli en dopfunt men refuserades. Av den anledningen kom den inte att gjutas i brons förrän 1987 då Södertälje kommun förvärvade skulpturen. Visdomens brunn är en figurmyllrande skapelse. Det är en mäktig sammanfattning av den då 40-årige konstnärens värld av gestalter, som på något sätt offrat sig, gjort något för mänskligheten för att avhjälpa nöd och elände i världen. De fyra huvudpersonerna, brunnens hörnpelare, är friskulpturerna Jesus, Chaplin, Gandhi och Nietzsche. År 1933 måste sammanställningen av två profana figurer som Chaplin och Nietzsche med Jesus och Gandhi på en dopfunt ha verkat ytterst chockerande. Det är sannolikt att just det bidrog till refuseringen 1933.

Skulpturens form och uttryck har tidig medeltid som förebild. Kanske har Bror Hjorth inspirerats av den gotländske Majestatis-mästarens dopfuntar. Mellan de fyra huvudfigurerna finns ett antal gestalter utförda i helfigur och lågrelief. Här ses bl.a. frihetskämpen och upprorsmannen Engelbrekt, Franciscus eller Den helige Frans, Socrates, Martin Luther, Jeanne d´Arc, Michelangelo. Brunnens vetenskapliga heroer är bl.a. Curie, Einstein och Edison. Överst och runt om skulpturen bildar ansikten i lågrelief en krans. Här återfinns bl.a. ekumenikern och religionshistorikern Nathan Söderblom och författaren August Strindberg.

Text: Marianne Rudsgård-Kralli

Konstnär: Hjorth, Bror

Kommun: Södertälje

Tillkomstår: 1987


<p>Visdomens brunn &copy;Bror Hjort/BUS 2012</p> ©Bror Hjort/BUS 2012

<p>Visdomens Brunn &copy;Bror Hjort/BUS 2012</p> ©Bror Hjort/BUS 2012