Nyhtestablå

Mor och barn
av Axel Wallenberg

Mor och barn, bronsskulptur i bostadsområdet Norrgården.

Axel Wallenbergs skulptur Mor och barn är ett exempel på Wallenbergs tidigare konst med realistiska figurer präglade av ett klassicerande formspråk. Under 1950- och 60-talen började Wallenberg successivt intressera sig för en mer abstrakt skulpturstil. Hans skulpturer blir mer förenklade och renodlade, även om han aldrig helt lämnade det föreställande i sina arbeten.

Text: Marianne Rudsgård-Kralli

Konstnär: Wallenberg, Axel

Kommun: Vallentuna


<p>Mor och barn &copy;Axel Wallenberg/BUS 2012</p> ©Axel Wallenberg/BUS 2012

<p>Mor och barn &copy;Axel Wallenberg/BUS 2012</p> ©Axel Wallenberg/BUS 2012