Nyhtestablå

Hermine Keller

1942-

Hermine Keller arbetar med skulptur av främst människor och djur.

Utmärkande för hennes djurskulpturer är deras uttryck av sårbarhet och charm. De väna gestalterna appellerar till det mänskliga behovet av att ta hand om och beskydda. När det gäller människor har hon en särskild förmåga att fånga gestalter och gester, och även människor i rörelse som interagerar med varandra. För Hermine Keller är det viktigaste att skulptur innehåller volym, rörelse och uttryck.

Källor: Lexikonett amanda och kultur 1 Hermine Kellers hemsida: http://www.hermine.se Skulpturer i Täby -ett urval offentlig konst i Täby kommun, Astrid McCormack, Täby kultur 2005

Konstverk:

Vänner