Nyhtestablå

Ilhan Koman

1921-1986

Skulptör med känsla för materialets inneboende kvaliteter

Ilhan Koman föddes 1921 i Turkiet i Edirme. Han utbildade sig vid Konstkademien i Istanbul och studerade sedan i Paris vid Academie Julian. Efter att ha återvänt till hemlandet undervisade han vid Akademien i Istanbul och flyttade 1958 till Sverige. I Stockholm blev han professor vid Konstakademien fram till sin bortgång 1986.

Ilhan Koman var verksam som skulptur och experimenterade under hela sitt yrkesverksamma liv med stilar, tekniker och olika material. Utmärkande var hans sinne för optiska effekter men hans skulpturer kan ta sig olika uttryck och vara såväl statiska som föreställande och ickeföreställande.

Tiden i början av 60-talet när Koman kommit till Sverige blev en av hans mest betydelsefulla perioder och som han själv kallade för sin "järnålder" då han främst arbetad med järn och flera av hans främsta verk kom till.

Vare sig han arbetade med järn, plast eller trä så var hans drivkraft att hitta materialets inneboende möjligheter och till vara på dem. Noggranna uträkningar med matematiska formler föregick hans verk. Han har gjort flera offentliga konstverk i både Sverige och Turkiet och en del av dem i monumentalformat. Ett av dem har fått ge bild på Turkiets sedlar.

Offentliga verk
From Leonardo to, 1971, Stockholm, Arkitekturhögskolan
Portal, 1986, Stockholm, Cityterminalen
Riksvapnet, 1986, Stockholm Riksdagen
Vattenvirvel, 1986 Ekerö, Ekerö centrum

Källor: Ilhan Koman, Vårens moderna auktioner, Bukowskis hemsida http://www.bukowskismarket.com/bukipedia/12597-ilhan-koman On my aproach to making nonfigurative static and kinetic sculpture, Artikel av Ilhan Koman och Francoice Ribeyrolles: http://www.koman.org/pub/pub_body_1.htm

Konstverk:

Vattenvirvel