Nyhtestablå

Lars-Erik Holm

1953-

Lars-Erik Holm är verksam som bildkonstnär, grafiker, tecknare.

Han arbetar med hantverkskrävande material och tekniker som emalj eller grafik. När det gäller emaljmåleri arbetar han också med fotografiska inslag. Viktigt för konstnären i den skapande processen är själva teckningen

Så här uttrycker han sig om sin konst:
Min konst handlar ofta om rummets innebörd på olika sätt. Bilderna kan ses som en tidsresa där fotografiska element dyker upp. Människan är närvarande men aldrig i sin gene kropp. Men däremot genom sina spår i form av föremål, arkeologiska fynd mm. Det mänskliga rummets begränsningar, öppningar mm är viktiga som den scen där allting händer. Jag väljer gärna tidskrävande material/tekniker som emalj eller grafik mm. Materialet kan vara en del av vägen. Har försökt söka nya vägar för emaljmåleriet genom att måla på tredimensionella föremål som stålrör och badkar. I offentliga arbeten har jag kombinerat betong och emalj. Men allt börjar ändå i teckningen. Pennans färd över pappret.

Källor
http://www.omkonst.com/le-holm.html
http://www.lexikonettamanda.se/show.php?aid=21225
http://www.larserikholm.se/

Källor: Källor Lars Erik Holm, Omkonst: http://www.omkonst.com/le-holm.html Lars-Erik Holm, Konstnärslexikonett Amanda: http://www.lexikonettamanda.se/show.php?aid=21225 Konstnärens hemsida: http://www.larserikholm.se/ Konsten på din station, SL:s webbplats: http://sl.se/sv/om-sl/det-har-ar-sl/konsten-i-trafiken/konsten-pa-stationen/?l=291&s=1075&p=1