Nyhtestablå

Sture Collin

1939-

Sture Collin arbetar med figurer och figurgrupper med anekdotiska drag och även med stramt abstraherande skulpturer. Ofta relaterar de på olika sätt till civilisationens dårskap.

Sture Collin, född 1939 i Hudiksvall. Skulptör.
Utb: Kungliga Konsthögskolan 1964-1969

Offentliga arbeten i urval:
Sockenplans tunnelbanestation, Stockholm. Idrottsanläggning, Botkyrka. Bronsskulptur,
Solberga sjukhus och Postgirot, Stockholm.

Källor: Natur och Kulturs konstnärslexikon, 1991.

Konstverk:

Filosof