Nyhtestablå

Willy Gordon

1918-2003

Willy Gordon var främst verksam som skulptör och arbetssättet var åt det abstrakta, men med föreställande drag.

Willy Gordon föddes 1918 i Renge i Lettland och kom som sjuåring till Malmö. Han studerade vid Skånska målarskolan i Malmö 1930 och senare även vid W. Zadigs skulpturskola i samma stad. Han utbildade sig sedan vid Konsthögskolan i Stockholm. Willy Gordon gjorde flera resor till Paris och Israel, och under en tid på 50-talet undervisade han vid Konsthögskolan i Haifa. Han var främst verksam som skulptör och arbetssättet var åt det abstrakta, men med föreställande drag.

Offentliga verk i urval
Flykten med Toran, brons utanför Stockholms synagoga.
Möte, Östermalmsstorg, brons Stockholm
Rågskörd, brons Rågsveds centrum, Stockholm

Källor: Svenskt konstnärslexicon, red Gösta Lilja mfl, 1952 http://www.lexiconettamanda.se www.aftonbladet.se/vss/telegram

Konstverk:

Raoul Wallenbergs gärning