Nyhtestablå

Täby kyrka

”Kyrkan fick ny mening för mig, när Ahmed och jag stod där framför vår präst och förklarades äkta makar. En 800 år gammal kyrka, men en helt ny plats. Tillsammans skapade vi denna plats på nytt, så som människor har skapat den och gett den mening i mer än 800 år”, säger Joel.

Den lilla vitkalkade kyrkan av gråsten har byggts på i omgångar under medeltiden. Först byggdes kyrkans långhus med sadeltak på 1200-talet. Under nästa århundrade gjordes en tillbyggnad på den norra sidan. Där inne finns sakristian som är prästens omklädningsrum. Under 1400-talet kom den sista delen till i form av vapenhuset på den södra sidan.

På vapenhusets fasad kan vi se att även delar av runstenar kunde användas som byggmaterial. Här får vi veta att modern Gudlög reste runstenen till minne av sin son Holme som dött i Italien. Texten  ”son sin och åt sig själv” står tydligt på en av de inmurade runstensdelarna.

Mest känd är kyrkan för sina välbevarade kalkmålningar som den kände Albertus Pictor gjorde på 1480-talet. Från början hade kyrkan trätak invändigt men efter en brand murades valv av tegel i taket. Och det var då som Albertus Pictor anlitades att dekorera kyrkorummet.

Att målningarna är så välbevarade beror på att de inte har blivit överkalkade. De har heller aldrig blivit utsatta för så kallad förbättringsmålning. Det enda som har hänt sedan Albertus och hans medhjälpare målade bilderna är att det som förut var rött har mörknat och det som förut var klart blått har bleknat.

Bilderna visar scener ur bibeln, både ur nya och gamla testamentet. Bland målningarna i taket finns Daniel i lejongropen, Paulus omvändelse och den berömda scenen där Döden spelar schack med en riddare och säger ”Jag spelar dig matt”. Längst fram i koret, ovanför den medeltida altartavlan, har Albertus placerat motivet Nådastolen där Gud håller den döde Jesus framför sig.

Här har generationer av par ingått äktenskap. Hösten 2009 beslutade Kyrkomötet att ge samkönade par rätt att vigas i Svenska kyrkan vilket var samma år som den könsneutrala äktenskaplagstiftningen infördes i Sverige. År 2013 vigdes Joel och Ahmed som det första samkönade paret i Täby kyrka. Paret vigdes av prästen Anna von Heland:

- "Kanske prövas många av oss lite extra när det inte är som vi är vana vid. Jag vet inte. Jag vet bara att kärlek är enkel att känna av och något svårare att hålla kvar. Vi har alla fått en möjlighet att göra just Guds eviga kärlek tydlig här på jorden".wedding Joel och Ahmed efter vigseln.

lx2006-0579 Täby kyrka

d98_0329 Jag spelar dig matt av Albertus Pictor.