Nyhtestablå

Tillgängligt landskap åt alla Upplev landskapet genom människors berättelser

Ljudguiderna tar dig med på en vandring genom tid och rum. De låter dig träffa några av de människor som levde sina liv i svunnen tid. Ladda ned dem och ta med dig dessa ljudguider och lyssna på dem på plats: gruvorna på Utö, vid Edsbro masugn, på industrimuseet Pythagoras, vikingagården Gunnes Gård, en historisk resa utmed Åkers kanal, kulturmiljön vid Brottby, hällristningar vid Slagsta, Sjöfartsmuseet i Älmsta, bland lotsar och skalder i Sandhamn samt i 1800-talets kulturlandskap kring Bögs gård. Lyssna, och låt dig förflyttas till en annan värld...

Alla ljudguider finns samlade på en webbsida som också fungerar bra som webbapp: http://irismedia.se/landskapetshistoria/

Dessa områden ingår:

Utö gruvor
Edsbro masugn
Pythagoras
Brottby
Slagsta
Gunnes gård
Åkers kanal
Sjöfartsmuseet i Älmsta
Sandhamn
Bögs gård


Om projektet - Tillgängligt landskap åt alla
Projektet ”Tillgängligt landskap åt alla” syftar till att alla personer och därmed även personer med funktionsnedsättning ska kunna besöka och uppleva utvalda besöksmål i länet. De tio som vi hittils har arbetat med består av gruvorna på Utö, vid Edsbro masugn, på industrimuseet Pythagoras, vikingagården Gunnes Gård, en historisk resa utmed Åkers kanal, kulturmiljön vid Brottby, hållristningar vid Slagsta, Sjöfartsmuseet i Älmsta, bland lotsar och skalder i Sandhamn samt i 1800-talets kulturlandskap kring Bögs gård.

När vårt kulturarv i länet, som vårdas med offentliga medel, ska bli tillgängligt för alla, måste det dels vara tillgängligt fysiskt på plats men även tillgängligt digitalt så att information om platsen kan spridas.  Om ett besöksmål är tillgängligt för personer med funktionsnedsättning så är det automatiskt tillgängligt för alla. Tanken med projektet är att alla personer ska ha möjlighet att uppleva vårt intressanta kulturarv ute i naturen.

Besöksmålen är till största delen fysiskt tillgängliga och på vilket sätt informerar dessa ljudfiler om. Personer med funktionsnedsättning kan därmed få information om utseendet på platsen, vilka eventuella svårigheter som finns och hur man kan kringgå dessa. Osäkerhetskänslan inför en ny plats kan minimeras på detta sätt.

Projektsamarbete
Projektet är ett samarbete mellan Stockholms läns museum, Sveriges Hembygdsförbund, Skärgårdsstiftelsen och Pythagoras samt Norrtälje, Botkyrka, Upplands Väsby, Vallentuna och Sollentuna kommuner. Ett nära arbete sker även med Utö, Edsbro, och Össeby Hembygdsföreningar, Slagsta Gille samt Eknö Hemman Samfällighetsförening på Sandhamn. Handikapporganisationerna för synskadade och rörelsehindrade samverkar i projektet genom att informera sina medlemmar och göra utflykter till besöksmålen och vara diskussionspartner.

Mediaföretaget IrisMedia AB har utfört projektets ljudfiler med syntolkningar, vägbeskrivningar och dramatiseringar som förmedlar platsens historia.

Vid frågor och synpunkter
Kontakta
Annelie Kurttila, enhetschef för Publik och kunskap
annelie.kurttila@stockholmslansmuseum.se, 08-586 194 40QR Tillgängligt landskap Ladda ner webbappen via QR-koden.

uto_gruvor_vinter Utö gruvor.

gunnes_gard Gunnes gård