Nyhtestablå

Besöksmål

Bolinders fabriker

Bolinders fabriker i Kallhäll bevarar äldre industribyggnader i tegel som är goda representanter för det tidiga 1900-talets rådande ideal inom industriarkitekturen.

Fabriksområdet är under omvandling och har kompletterats med ny bostadsbebyggelse. De gamla fabriksbyggnaderna bevaras och rustas och för nya verksamheter.

Jean och Carl Bolinder grundade 1845 Bolinders Mekaniska Verkstad på Kungsholmen i Stockholm. Lokalerna blev för små och som många andra industriföretag vid tiden flyttade de ut ur staden för rymligare tomter. Bolinders köpte Kallhälls gård som hade goda kommunikationer både järn- och sjövägen via Mälaren in till Stockholm. I anslutning till gården uppfördes fabriksbyggnader som gjuteri, pressarverkstad, spisverkstad, kraftstation men även arbetarbostäder. Produktionen kom igång 1909 och tillverkningen utgjordes av gjutjärnsföremål som vedspisar, kaminer och köksutrusning som köttkvarnar, stekpannor, grytor m.m. Fabriken expanderade och växte så småningom till en av Stockholms läns större industrier.

Under Bolinders tid förvandlades Kallhäll från ett jordbrukssamhälle med flera gårdar till ett slags brukssamhälle där Bolinder styrde både samhället och dess invånare. Fabriken var den enda arbetsgivaren och ägde all mark. Etableringen av Bolinders kom att styra ortens utveckling långt fram i tiden och var grunden för samhällets uppväxt.

Den gamla huvudbyggnaden på Kallhälls gård fungerade till en början som sommarnöje för Erik August Bolinder med familj. Efter hans död byggdes villan om till huvudkontor för Bolinders Fabriks AB.

Bolinders fabriker lade ner 1956. Idag är området under omvandling med komplettering av ny bostadsbebyggelse. De gamla industrilokalerna används av flera småföretagare.
Lisa Sundström, 2010

Besöksinformation

Tillgänglighet
Det är lätt att ta sig runt området på asfalterade vägar.

Faciliteter
Det saknas offentliga toaletter i området. Det finns en restaurang som har öppet både dag och kväll.

Hitta hit
Med SL till Kallhälls pendeltågsstation.
Med bil: Vid Kallhällsstation är det skyltat Bolinder strand (både rakt fram och ned till höger). Man ska ta höger och köra under järnvägen. Efter ca 200 m ligger fabriksområdet på höger hand och man kan parkera på någon av gatorna.

Länkar

Bolindermuseet

Litteraturtips och information

För mer information, guidning, visning m.m. hänvisas till Bolindermuseet i Kallhälls centrum.

Rolf Källman, Järfälla, Kulturhistoriska miljöer, Stockholm 1991

Ingrid Kennerstedt Bornhall, Kulturmiljöplan för Järfälla, Jakobsberg 2001

Bolinders arkiv, Centrum för Näringslivsforskning i Bromma.


bolinders Den äldsta fabriksbyggnaden.

ldng20100232 Brandstationen.

ldng20100234 Kallhälls gård.

ldng20100236 Basvillan.