Nyhtestablå

Besöksmål

Hågelby gård

Hågelby gård vid sjön Aspen i Botkyrka uppfördes under åren 1911-22 av LM Ericssons grundare, Lars Magnus Ericsson.

Gården uppfördes som en herrgårdsanläggning med en ståtlig huvudbyggnad, en mängd ekonomibyggnader och en park med barockkaraktär i en tid då byggandet av herrgårdar var nästintill obefintligt. Ericssons vision var att skapa en mönstergård med moderna tekniker för framställning av jordbruksprodukter.

LM Ericsson bygger en säteriliknande mönstergård
När Lars Magnus Ericsson dragit sig tillbaka från sitt stora företag övergick han till ett liv som lantbrukare. Han experimenterade med nya tekniska lösningar för uppvärmning, kretslopp, redskap och rationaliseringsmetoder för jordbruket. På Hågelby byggde han upp ett nytt modernt lantbruk från grunden med enhetligt och funktionellt utformade byggnader. Gården byggdes upp som ett traditionellt säteri med herrgårdsbyggnad och byggnader för djurhållning, vagnar, redskap, förvaring och arbetarbostäder med mera.

Byggnader i armerad betong
Eriksson hade ett arkitektoniskt intresse och byggnaderna utformades till stor del av Ericsson själv, en del i ny teknik av armerad betong vilket var unikt i Sverige under denna tid. För flera byggnader anlitades dock arkitektkompetens, bland annat ritades huvudbyggnaden av Hjalmar Cederström & Uno Berg arkitektbyrå i Stockholm. Stilmässigt utformades anläggningen i dåtidens nationalromantiska strömningar som i de senare byggnaderna övergick i 20-talets nyklassicistiska stil.

Park och trädgårdar
Parken anlades i barockstil med spegeldammar, parkträd och fruktträdgårdar. På kullarna i parken som har drag av engelsk park uppfördes tempelliknande paviljonger. Parkens trädgårdsanläggningar har slingrande promenadstigar med blommor och inplanterade exotiska träd och även en under 1980-talet anlagd romantisk vatten- och klippträdgård utformad av trädgårdskonstnären Helge Lundström.

Hågelby gård blir folkpark
Gården fanns kvar i familjens ägo fram till 1964 då Botkyrka kommun köpte gården. Lantbruket var sedan 1959 utarrenderat och drevs av gårdens tidigare inspektor fram till 1996.

Vid Hågelby gård drivs idag folkparken Hågelbyparken som har verksamheter som omfattar konferens, restaurang, café med butiksförsäljning, vandrarhem, 4H-gård, hantverksbod, krukmakeri och en museal lanthandel. Under sommarmånaderna ordnas här bland annat danskvällar och teaterarrangemang.
Lisa Sundström, 2010

Besöksinformation

Tillgänglighet
Man kan ta sig runt bra på grusvägarna på gården. I caféet kommer man in med rullstol och barnvagn. Handikapparkering och -toaletter finns.

Faciliteter
Fika och ät på Café Giertz eller Restaurang Hågelbyhus, även parkservering vid fint väder. Det finns flera toaletter inom området. Dels sommartoaletter och dels sådana som är öppna året om, bl a i samma byggnad som caféet (handikapp och skötbord finns).

Hitta hit
SL busshållplats Hågelby.
Med bil: Från Hågelbyleden finns hänvisning in på gården.

Länkar

Hågelbyparken


hagelby_3 Vattentornet.

hagelby_4 Ladugård, magasin och loge.

hagelby_5 Orangeri och fruktkällare.