Nyhtestablå

Besöksmål

Kvarnholmen

På Kvarnholmen ligger en industrimiljö med bland annat storkvarnen Tre Kronors välkända fasad mot vattnet mitt emot Djurgården.

Kvarnholmen hette fram till 1930-talet Hästholmen och var en egen ö vars mark från 1800-talets slut började tas i anspråk för industribebyggelse. 1922 köpte Kooperativa Förbundet (KF) kvarnen vilket präglat områdets verksamhet och bebyggelse fram till 1992 då verksamheten lades ned. Hästholmssundet fylldes igen under 1970-talet varefter Kvarnholmen är en halvö som idag är under omvandling till en modern stadsdel.

En ångdriven storkvarn anläggs på ön
Fram till 1800-talet var ön, med undantag för ett brännvinsbränneri och en krog, obebodd. Vid 1800-talets slut byggde välbärgade stockholmare sommarvillor på ön efter inget finns kvar idag. Kvarnholmens äldsta bebyggelse utgörs av Kvarnen Tre Kronor från 1898 då marken togs marken i anspråk för den andra (efter Saltsjöqvarn) av de stora ångkvarnar som uppfördes vid vattnet.

Initiativtagaren till storkvarnen var grosshandlarfirman Aug. Engström & Co i Stockholm. Engström & Co drev handel med spannmål och var Sveriges största importör av mjöl. Till kvarnen uppfördes 1912 en kontorsbyggnad och en silo.

KF tar över och bygger ut
Efter det att KF tog över verksamheten 1922 moderniserades kvarnen och byggdes ut för ökad kapacitet. Ett utvidgat sortiment medförde bland annat att en havrekvarn uppfördes 1927, en spisbrödsfabrik fyra år senare och 1934 en makaronifabrik. Den gamla kvarnanläggningen integrerades med de nya strama funktionalistiska industribyggnaderna som uppfördes efter ritningar av KF:s egna arkitektkontor med arkitekterna Eskil Sundahl och Olof Thunström i spetsen.

Personalbostäder i funkis uppförs
Få bostäder för personalen fanns på ön. Arbetarna fick åka till arbetsplatsen med färja eller båt. KF:s karaktär av folkrörelse medförde att omsorg lades ned på personalens bostäder och 1928 skapades ett bostadsområde med 30 radhus och två lamellhus för de anställda. Ritningarna utfördes av arkitekten Olof Thunström i funktionalismens anda.

Kvarnholmen under omvandling
Verksamheten på Kvarnholmen lades ned i slutet på 1990-talet varefter lokalerna använts för nya verksamheter som bland annat skolor. Området är nu under omvandling till en modern stadsdel där stora delar av den äldre industribebyggelsen ska integreras och kompletteras med ny bostadsbebyggelse och kommersiella lokaler.
Lisa Sundström, 2010

Länkar

Din guide om Västra Sicklaön och Henriksdalsberget.

Litteraturtips och information

Schnell, Jan Bertil, Industrihistoria i Nacka, Särtryck ur Nackaboken 1984/85

Julin, William, 1970, Kvarnen Tre Kronor. En liten historik om holmen som aldrig blir färdig., Nackaboken 1970.

Lindström, Bo, 1993, Kvarnholmen under 100 år, Nackaboken 1993.


LDNG2008-0596 Bostadshus för de anställda

LDNG2008-0599 Spisbrödsfabriken

LDNG2008-0601 Nya kontoret ”Munspelet”

LDNG2008-0602 Kvarnen Tre Kronor.

LDNG2008-0611 Makaronifabriken.

LDNG2008-0616 Havregrynskvarn