Nyhtestablå

Besöksmål

Saltsjöqvarn

Saltsjöqvarn vid Danviken är en nedlagd kvarnindustrimiljö från sent 1800-tal. Under senare år har industrimiljön omvandlats och förtätats med bostäder.

Från kvarnindustrin är Stora kvarnen och Mannagrynskvarnen bevarade byggnader som dominerar området och tillsammans bildar Saltsjöqvarns välkända siluett utefter sjövägen in mot Stockholm.

Industrier flyttar ut från staden
Under 1870-talet kom den industriella expansionen igång på allvar i Stockholm. Staden blev för trång och utflyttning och nyetableringar av industrier till billigare och rymligare tomter utanför staden blev vanligare. Flera industriföretag etablerade sig under senare delen av 1800-talet i Nacka, som låg nära staden.

En ångkvarn anläggs vid Nacka Strand
1888 köpte Holmberg & Möllers Qvarn AB, senare AB Saltsjöqvarn, mark vid Nacka strand. Holmberg & Möller bildades redan 1861 för driva handel med mjöl och förmalning av spannmål. De hade inga egna kvarnar utan säden maldes på små vatten- och väderkvarnar runt om i Stockholmstrakten. Den tekniska och kommersiella utvecklingen gjorde det med tiden nödvändigt att koncentrera förmalningen till centrala Stockholm. De vattendrivna kvarnarna började få hård konkurrens av de ångdrivna kvarnarna.

Valet av tomt i Nacka avgjordes av det ur transportsynpunkt utmärka läget. Här uppförde de en för sin tid modern ångdriven kvarnanläggning för förmalning av spannmål. Kvarnbyggnaden uppfördes i tidens historiserande stil som en borgliknande anläggning av rött tegel efter ritningar av arkitekten A.W. Bergström. 1890 stod AB Saltsjöqvarns kvarnbyggnad färdig att tas i bruk.

Kvarnen byggs ut
Ytterligare kvarnar och silos byggdes under de följande åren. 1916 övergick man från ångdrift till eldrift. 1923 inrättades ett kvarnlaboratorium och en mannagrynskvarn uppfördes efter ritningar av Joel Norborg.

Kvarnen läggs ned och omvandlas till bostäder
När den sista ägaren, Kungsörnen AB, lade ner kvarnen 1989 revs en stor del av magasinsbyggnaderna. Kvar står den ursprungliga kvarnbyggnaden och mannagrynskvarnen.

1996 köpte NCC Saltsjöqvarn som renoverade de gamla kvarnbyggnaderna och inredde dem till bostäder. Saltsjöqvarn är idag namnet för hela stadsdelen.
Lisa Sundström, 2010

Länkar

Din guide om Västra Sicklaön och Henriksdalsberget.

Litteraturtips och information

Schnell, Jan Bertil, Industrihistoria i Nacka, Särtryck ur Nackaboken 1984/85


D970469 Mannagrynskvarnen.

d970512 Gamla kvarnbyggnaden.

x990040 Saltsjöqvarn.