Nyhtestablå

Besöksmål

Bogesunds slott

Bogesunds slott på Bogesundslandet i Vaxholm är ett exempel på 1800-talets svärmeri för historiska arkitekturstilar. På avstånd ser slottet ut som hämtat ur en medeltida riddarsaga.

En lindallé leder upp till Bogesunds slott, beläget på en en bergknalle omgivet av frodig grönska. Gamla Vaxholmsvägen passerar tätt förbi.

Det ursprungliga slottet stod färdigt 1650. Byggherren, greve Per Brahe d. y., tyckte om utsikt och byggde fyra våningar högt. Brahe hade rest i Italien och blivit inspirerad av landets arkitektur. Trapphus och salong placerades i centrum och omgavs av rum i fil på båda sidor. Fasaden färgades röd med grå hörnkedjor.

Braheätten ägde slottet fram till 1739. Byggnaden stod i stort sett oförändrad till 1859 då en ny ägare, Nils Albrekt von Lantingshausen von Höpken, lät bygga om den till en nationalromantisk riddarborg med fyra höga torn. Arkitekter var F W Scholander och Thor Medelplan.

Fick förfalla

Den siste privata ägaren, som tillträdde godset 1906, ansåg sig inte ha råd med underhållet. Både byggnader och mark lämnades att förfalla. Efter många turer övertog staten 1946 egendomen med stöd av en för ändamålet stiftad lag om vanskötsel.

Sedan 1949 är slottet byggnadsminne och en tid vårdades alkoholister här. 1960-1970 gjordes omfattande renoveringar av tak, fasader och fönster. Under 1990-talet ordningställdes slottet inomhus så att det nu är möjligt att visa det för allmänheten. På översta våningen finns spis, dörrar och spår av väggmålningar från 1600-talet. De övriga våningarna representerar var sitt århundrade fram till 1900-talets början.

Historiskt svärmeri

Bogesund är med sin medelstidsromantiska utseende ett mycket intressant och belysande exempel på 1800-talets svärmeri för historiska arkitekturstilar.

I parken finns nu ett vandrarhem. Här finns också några välbevarade arbetarbostäder från 1800-talets andra hälft.

Parken återskapas varsamt enligt den romantiska engelska stil som rådde under slutet av 1800-talet.

Bogesunds slott ingår i ett stort natur- och friluftsområde med vandringsleder.

Länkar

Bogesunds vandrarhem
Vaxholms kommun
Statens fastighetsverk, Bogesund

Närmaste SL hållplats Bogesunds gård


Bogesunds slott. Bogesunds slott.

Medeltidsromantik. Medeltidsromantik.

Utsikt från taket. Utsikt från taket.