Nyhtestablå

Besöksmål

Bullerön

Bulleröskärgården omfattar Bullerön och 900 andra öar, kobbar och skär. Den ligger längst ut i havsbandet utanför Nämdö. Här finns härliga badklippor, vacker natur och intressant historia.

Den mycket välbevarade bebyggelsen på Bullerön ligger inne i en vik, Hemmaviken. Vid bryggorna finns små rödmålade sjöbodar och längre upp på stranden tätt samlade timrade boningshus, alltsammans med en tydlig 1800-talskaraktär.

Nordväst om den nuvarande beyggelsen finns husgrunder som troligen är spår efter de enkla bodar som uppfördes under fiskesäsongerna på 1600-talet eller tidigare.

Några bofasta fick inte Bullerön förrän vid 1700-talets slut. På 1880-talet bodde där ett tiotal personer. De seglade in i Mälaren med saltströmming i tunnor och bytte till sig brödsäd från Upplandsbönderna.

Häst för dyrt

På de små åkertegarna odlades framför allt potatis. När potatislanden skulle ärjas fick människorna spänna för sig själva, för häst hade de inte råd att föda under vinterhalvåret.

Enstaka kor och får fanns. Sommartid fick de hålla till godo med bete på kråkris och ljung på omgivande öar. Strandängarna slogs och gav vinterns djurfoder.

Konstnären Bruno Liljefors hämtade inspiration och motiv från Bulleröns natur. 1908 köpte han ön och samma år lät han bygga jaktstuga och ateljé på öns östra sida.

Liljefors bodde här under sommarmånaderna och under fågeljaktssäsongen. Många av hans konstnärs- och författarvänner, bland andra Anders Zorn och Albert Engström, var återkommande gäster.

Naturmuseum

Finansmannen Torsten Kreuger köpte ön 1923. Han lät bygga till Liljefors jaktstuga med en del som invändigt dekorerades med målningar av konstnären Ture Tideblad. I huset finns numera naturvårdsverkets Naturum med utställning om skärgårdens natur och kultur. Där finns också reproduktioner av Liljefors konstverk.

Bulleröns natur är variationsrik med både kala klippor och lövskog med björk och al. I den kuperade terrängen med hällmark och sänkor syns ännu spår av ängs- och åkerbruk.

Bullerön med många kringliggande öar köptes 1967 av staten och förvaltas numera av Skärgårdsstiftelsen som naturreservat. På Bullerön slås Rävängen och ängen norr om byn årligen för att visa gångna tiders slåtteräng med alla dess blomster. Idegranens röda bär lyser i dunklet bland träden.

Länkar

Markägaren, Skärgårdsstiftelsen


Bullerön Usikt måt NÖ

Bullerön_liljefors Bullerön med Bruno Liljefors ateljé.

Bullerön_liljefors_2 På väg mot Bruno Liljefors ateljé.