Nyhtestablå

Besöksmål

Edsbro

Edsbro i Roslagen är ett industrisamhälle med anor från 1600-talet. En masugnsruin och andra bruksbyggnader vittnar om en svunnen storhetstid. Till miljön hör också en medeltidskyrka med ovanliga väggmålningar.

Masugnen i Edsbro bruk anlades 1686. Där framställdes tackjärn som sedan fraktades till närbelägna Skebo bruk där det förvandlades till förstklassigt smidbart järn för export till England. Den masugn som återstår i dag är från 1800-talet, helt i sten, och använd sista gången under första världskriget. Det är den enda bevarade i sitt slag i Stockholms län.

Många av byggnaderna inom bruksområdet vittnar om arbetsorganisationen. Arbetarnas timrade och rödmålade bostäder låg längs en bruksgata nära arbetsplatsen medan inspektorn bodde mer avskilt, långt från rök och oväsen.

Snickeri och smedja

Masugnen med kolhus och övriga byggnader låg vid ån som länge fungerade som kraftkälla. Av stor betydelse var sjön Närdingen där transporterna till Skebo bruk gick. Till bebyggelsen vid hyttplatsen hörde också snickarverkstad, smedja och olika magasin.

Edsbro gråstenskyrka ligger högt på ett krön i samhället med samma namn. Långhuset uppfördes under 1200-talet. Sakristian är byggd under 1300-talet. Kortillbyggnaden av tegel är från slutet av 1400-talet liksom stigluckan, ”porthuset” till kyrkogården. Kyrkan har överväldigande rika målningar från 1625 med motiv ur Bibeln, inspirerade av medeltida muralmåleri.

Saknar norrfönster

Kyrkan saknar fönster mot norr, vilket är mycket ovanligt eftersom sådana vanligtvis senare togs upp i de kyrkor som från början byggdes utan norrfönster. Norr var i medeltidens folktro den onda sidan. Endast en annan kyrka i länet saknar också norrfönster, nämligen Hammarby i Upplands Väsby.

Länkar

Vallonbruk i Uppland
Edsbro, Roslagen

Närmaste SL hållplats Edsbro

Litteraturtips och information

Edsbro, en tillbakablick. Edsbro hembygdsförening 1998- (flera vol.)

Sigvard Larsson: Edsbro masugn. Edsbro 1990.

Olov Isaksson: Vallonbruk i Uppland. 1995.


Edsbro från luften. Edsbro från luften.

Kyrkan i Edsbro. Kyrkan i Edsbro.

Masugnsruinen. Masugnsruinen.

Målningar från 1625. Målningar från 1625.