Nyhtestablå

Besöksmål

Finsta

Ända sedan medeltiden har människor vallfärdat till Finsta, enligt traditionen heliga Birgittas födelseort. 2003 firades här 700-årsminnet av helgonets födelse. Kulturstigen leder genom en historia som sträcker sig 3000 år tillbaka i tiden.

Birgittas far, lagman Birger Persson, ägde Finsta vid Birgittas födelse 1303 men om familjen bodde där är inte säkert. Birger och hans hustru Ingeborg Bengtsdotter var bland Sveriges största jordägare och hade gods och gårdar också på många andra håll.

Efter Birgittas helgonförklaring 1391 började pilgrimer strömma till och sockenkyrkan, Skederids kyrka, blev för trång och måste byggas ut. På 1700-talet byggdes stigluckan i kyrkogårdsmuren om till en magnifik klockportal.

Bönegrottan

Den så kallade Birgittas bönegrotta består av ett prång mellan några stora flyttblock. Grottan förknippas i traditionen med de uppenbarelser som Birgitta fick som barn. En gång såg hon jungfru Maria, en annan hur Kristus pinades och dog på korset.

Intill grottan står en Birgittabyst, utförd av Carina Ari, och inne i grottan finns ett kors som satts upp av Birgittasystrarna.

Finsta gårds huvudbyggnad är från 1730-talet och byggdes på den medeltida källaren. 1950 köptes gården av landstinget för att göras om till lantbruksskola. Nu är fastigheten såld till en privat jordbrukare. De delar som direkt förknippas med Birgittaminnet ägs av Norrtälje kommun.

Bygden kring Finsta är mycket rik på fornlämningar, främst från järnåldern. Bland dem finns ett par stora gravfält och en fornborg.

Tegelbruk

I markerna i trakten finns lera som lämpar sig för tegelslageri. 1868 byggdes ett tegelbruk. En halv till en miljon tegelstenar tillverkades varje år och fraktades med järnväg till Stockholm och Norrtälje. Tegelbruket drevs fram till 1968.

Järnvägsstationen låg utmed smalspåret mellan Rimbo och Norrtälje, invigt 1884.

Länkar

Norrtälje kommun
Birgittasystrarna

Närmaste SL hållplats Finsta station

Litteraturtips och information

Per Beskow & Anette Landén: Birgitta av Vadstena, pilgrim och profet 1303-1373. Stockholm 2003.

Helge Nordahl: Den heliga Birgitta. Skellefteå 2003. Birgittas Finsta. Norrtälje 1984.


Skederids kyrka. Skederids kyrka.

ulx20030561 Birgittas bönegrotta.

ulx20030567 Finsta stationhus.

ulx20030569 Järnåldersgravar.