Nyhtestablå

Besöksmål

Gåseborg

Gåseborg var för 1500 år sedan en befäst plats med ett högt, magnifikt läge vid Mälaren mellan Hässelby och Jakobsberg.

Gåseborg är en av de mest imponerande fornborgarna i Mälardalen. Den ligger på ett berg som reser sig 45 meter över Mälarens yta. Berget stupar brant ned i vattnet och mot land skyddas borgen av dubbla kraftiga murar. Murarna är byggda utan något murbruk utan sten ligger direkt på sten.

Äldre forskning antog att Gåseborg anlagts under vikingatid för att skydda farleden in i Mälaren i riktning mot Sigtuna och Uppsala. Arkeologiska provutgrävningar som gjordes 2002 ledde till både en omdatering och till en omtolkning.

Undersökningar innanför vallarna avslöjade flera anlagda husterrasser och kulturlager, upp till en meter tjocka. Detta tyder på att borgen varit bebodd under många år men kanske inte året om. Inga gravar som säkert kan knytas till borgen har nämligen hittats.

Bronsgjuteri

Möjligen kan Gåseborg ha ett samband med järnåldersbygden i Lövsta några kilometer år sydost eller med Hilleshögsområdet på andra sidan fjärden.

Vid undersökningarna påträffades spåren efter en bronsgjutarverkstad med en omfattande tillverkning, som arkeologerna preliminärt daterat till folkvandringstid, omkring 500 e. Kr. På några av degelfragmenten fanns spår av guld, vilket tyder på att man förgyllt de gjutna föremålen, vilket i sin tur säger en hel del om den sociala miljön på platsen.

En möjlig tolkning är att en vaktstyrka tidvis varit förlagd till Gåseborg och att krigarna också varit hantverkare.

Besöksinformation

Tillgänglighet
Delar av vägen är skogsstig med mycket rötter och bitvis mycket sten, speciellt när man närmar sig borgen. Dålig skyltning till borgen.

Faciliteter
Vid gården finns toalett och TC precis ovanför huvudbyggnaden. Cirka 200 m från parkeringen finns även en TC längs vägen. Vid parkeringen finns soptunna och även uppe i borgen. På minst två ställen finns ordnade grillplatser.

Hitta hit
SL busshållplats Sandviksskolan.
Med bil: Avfart från E18 skyltad Viksjö/Barkarby/Veddesta/Handelsplats S. Följ skylt mot Viksjö/Barkarby/Veddesta på Viksjöleden. Efter cirka 5 km sväng vänster in på Hummelmoravägen. Efter cirka 1 kilometer sväng höger in på Vattenverksvägen. Efter cirka 800 meter sväng vänster ned på parkeringen till besöksmålet.


LD97-0217 Muröppning.

LD97-0219 Gåseborgs kraftiga murar.

LD97-0220 Mälarblick.

LX99-0187 Gåseborg från luften.