Nyhtestablå

Besöksmål

Kulturspår Botkyrka - Hallunda

I norra Botkyrka finns tre kulturspår som via skyltar berättar om spännande kulturmiljöer i Norsborg, Hallunda och Fittja. Till kulturspåren hör även ljudfiler med personliga berättelser från människorna som bor och verkar på platserna.

Miljonprogrammet
Riksdagen beslutade år 1965 att det skulle byggas en miljon nya bostäder i Sverige på tio år, för att komma till rätta med den bostadsbrist som funnits under årtionden. I Norsborg, Hallunda och Fittja byggdes därför både flerfamiljshus och småhus i början av 1970-talet. De högsta husen byggdes närmast centrum och intill dessa uppfördes låghus. Längst bort från centrum uppfördes radhus och kedjehus.

Ljusets kyrka
Den åttkantiga träkyrkan som för tankarna till en båt, är den yngsta av Botkyrka församlings sex kyrkor. Församlingsborna var med och bestämde vad kyrkan skulle heta. Tillsammans valde man ”Ljusets kyrka”. Klockstapeln av betong fick följa med från Norsborgs kyrka som stängdes i samband med invigningen av Ljusets kyrka 2004.

St Petrus & Paulus
Den stora tegelbyggnaden med tre guldblänkande kupoler som kröns av ortodoxa kors, har en central plats nära både centrum, tunnelbana och motorväg. Det är den syrisk-ortodoxa kyrkan som invigdes 2004. Kyrkans namn är valt för att helga Petrus och Paulus, som grundade den kristna kyrkan och lät missionera den kristna tron.

Järnåldersgravfält
På gravfältet som sträcker sig upp på berget finns sammanlagt 157 gravar från järnåldern. De allra flesta är runda och flacka, så kallade stensättningar. Lättast att upptäcka är högarna som liknar kullar och uppe på bergskrönet finns även stora stenar i en ring, en gravtyp som kallas domarring. Människorna som använde gravfältet bodde med största sannolikhet på den plats där Hallunda gård ligger idag.

Bronsåldersröse
Det 3000-åriga stenröset ligger i skogskanten, nära vattnet och är byggt kring en bergsklack. Rösen från bronsåldern innehåller ofta flera gravar (kremeringar). Om det finns gravar i det här röset, som inte är undersökt, ligger de antagligen på sidorna eller strax nedanför vid rösets fot. Ett par hundra meter västerut ligger en bronsåldersboplats där vi antar att människorna som byggde röset bodde.

Bronsåldersboplats
När Hallunda byggdes ut i början av 1970-talet upptäcktes Sveriges största boplats från bronsåldern. Boplatsen breder ut sig på en yta av 20 000 kvadratmeter och vid den arkeologiska undersökningen hittades resterna av en bronsgjutarverkstad. Där fanns ett stort hantverkshus med flera ugnar både inne i huset och utanför. Formar som använts för att gjuta bland annat svärd, yxor, ringar och knappar hittades.

Besöksinformation

Kulturspåren är markerade med blå färg på kartan och det finns informationsskyltar på flera platser längs spåren. Skyltarna finns att ladda ner i pdf-format.

Du kan även lyssna på de personliga berättelserna via ljudfilerna eller ladda ner appen från OnSpotStory och leta fram Kulturspår Botkyrka i telefonen.


ldng2012_0880 Bronsåldersröse

ldng2012_1124 Hallunda

LX2004-1148 Gudstjänst.