Nyhtestablå

Besöksmål

Hammerstahus ruin

Hammersta ligger vid Saltsjön ungefär mittemellan Västerhaninge och Nynäshamn. Här finns ruinen av en riddarborg från 1300-talet.

Borgen vid Hammersta, ibland kallad Hammerstahus, byggdes på 1300-talet av riddaren Eringisle Nilsson d. ä. Hans far var fogde på Stockholms slott och gift med en syster till heliga Birgitta.

Borgen hade ursprungligen två våningar med en ingång högt över marken som man nådde med hjälp av en trätrappa, som kunde hissas upp. I dag är det bara källarvåningens flera meter tjocka stenmurar som är bevarade. Ruinen ligger vid en vassbevuxen, uppgrundad vik ungefär 700 meter från nuvarande Hammersta gård.

Hammersta var ett stort gods och borgen säte för två generationer av den så kallade Hammerstaätten, nämligen Nils Erengislesson och hans son riksrådet Erengisle Nilsson d.y.

Spionskandal

När det avslöjades att herr Eringisles hustru, danskan Birgitta Olofsdotter Tott, spionerat på sin man och lämnat ut statshemligheter till Danmark blev det stor skandal. Fru Birgitta dömdes till döden men benådades. Enligt traditionen ska hon som motprestation ha bekostat kalkmålningarna i Ösmo kyrka, där Eringsles och Birgittas vapensköldar figurerar i ett av valven. Målningar är utförda under 1460-talet, antagligen av Albertus Pictor.

Vid fru Birgittas död uppstod förvirring eftersom hon sålt Hammersta till Sten Sture d. ä. samtidigt som hon donerat gården till Uppsala domkyrka. Detta ledde till en tvist som slutade med att Sten Sture fick behålla Hammersta.

Anknytningen till heliga Birgitta har gett upphov till en tradition om att det har legat ett kloster här, men något sådant har aldrig funnits. Borgen lämnades att förfalla på 1400-talet.

Havsöring

Av Hammersta säteri kvarstår idag två flyglar efter det att manbyggnaden, som ursprungligen var från 1680-talet, rivits 1972. På en separat fastighet invid säteriet uppfördes Hammersta gård 1914. 1998 övergick egendomen till Skärgårdsstiftelsen.

Hammersta ingår i Häringe-Hammersta naturreservat som består av två halvöar avskilda av Landfjärden. Hammerstadelen består av ett herrgårdslandskap med omväxlande odlingsmark, hagmark och ädellövblandad skog. Muskån, som har havsöringsstam, rinner genom området.

Länkar

Skärgårdsstiftelsen

Närmaste SL hållplats Hammersta

Litteraturtips och information

Bertil Hedenstierna: Från Hammersta stormannagods till Huvudskärs fiskarsamhälle. I: Södertörns skärgård. Skärgårdsstiftelsens årsbok 1993.


AN-02181 Hammerstahus ruin.

AN-02184 Hammerstahus ruin.

LF99-0017/32 Medeltida riddarborg.