Nyhtestablå

Besöksmål

Jordbrogravfältet

Jordbrogravfältet är Mälardalens största gravfält från äldre järnålder. Det är beläget i trolsk, högstammig tallskog på en flack rullstensås.

Jordbrogravfältet har omkring 650 synliga gravar. De är från århundradena omkring vår tideräknings början. När järnvägen skulle byggas ut på 1990-talet undersöktes en del av gravarna av arkeologer. På den undersökta ytan, en 8 meter bred och 220 meter lång remsa av gravfältet, påträffades 67 gravar. Dessutom torvade arkeologerna av ytterligare 11 000 m2 av området som beskrevs, ritades av och fotograferades men som inte grävdes ut.

Efteråt ställdes gravfältet i ordning så att det i dag ligger i ett parkliknande landskap.

Komplicerade mönster

Gravarna har olika utseende, allt från stora låga stenlagda figurer som kan vara upp till 20 meter i diameter till små gropar som bara är en halvmeter stora. Vissa har lagts i komplicerade mönster, en har till exempel formen av ett hjul med ekrar. Man kan ibland se skillnad på mans- och kvinnogravar genom att männens kröns av en upprest sten medan kvinnornas ser ut som stekta ägg med en samling små stenar i mitten och en krans av stenar utanför. Mitt på kvinnogravarna ligger ibland också en rund stor sten, ett så kallat gravklot.

På Jordbrogravfältet finns också en grav med stående stenblock i form av ett skepp - en så kallad skeppssättning - och ett 20-tal gravar med stenblock i cirkel - så kallade domarringar.

Magert med fynd

Undersökningarna visade att olika delar av det stora gravfältet varit i bruk samtidigt. Olika familjer eller gårdar har haft separata områden där de begravt sina döda. Att gravarnas utseende varierar kan ha berott på att begravningsriterna har sett olika ut under olika tider. Mer eller mindre skarpa sociala skillnader kan också ligga bakom.

Typiskt för gravfält från äldre järnålder är att det är magert med fynd. Vid utgrävningarna på Jordbrogravfältet hittades sammanlagt endast en pärla av glas, ett spänne av brons och en del keramik. Det vanligaste fyndet, förutom ben, var annars harts som användes som tätning till träkärl och näveraskar. De brända benen från likbålet samlades ibland i sådana behållare eller i lerkrukor.

Besöksinformation

Tillgänglighet
Den stora vägen som leder genom gravfältet fungerar mycket bra både för rullstol och barnvagn.

Faciliteter
Grillplatser med bord och bänkar finns på två ställen, café och restaurang finns i Jordbro centrum.

Hitta hit
SL pendelstation Jordbro. Vid nedgången från pendeltåget finns skyltning mot gravfältet (ca 1,3 km).
Med bil: Avfart från Nynäsvägen mot Dalarö/Huddinge/Jordbro. Följ skyltning mot Jordbro. Sväng vänster ned på södra Jordbrovägen efter ca 700 m. Här finns skyltning mot gravfältet. Efter ca 1,5 km kommer skylt mot gravfältet till vänster.

Länkar

Jordbrogravfältet, Haninge kommun

Litteraturtips och information

Karin Äijä: Gravar och fruktbarhetskult. I: Forntid i ny dager. Arkeologi i Stockholmstrakten (red. Peter Bratt). 2001.

Sören G Lindgren: Jordbrogravfältet och äldre järnåldern. Haninge 1994.


LD2000-0137 Gravar i mönster.

LD97-0446 Största gravfältet.

lf99-0017/08 Resta stenar.