Nyhtestablå

Besöksmål

Kista hembygdsgård

Kista hembygdsgård ligger vackert på sydvästra Väddö mellan Älmsta och Bagghusbron. Det är en gård med ett 15-tal välbevarade äldre byggnader.

Kista på Väddö omnämns för första gången skriftligt 1493, som Kystadhe torp. Men att platsen har förhistoriska anor framgår av gravfältet från yngre järnålder som ligger i sluttningen sydöst om byn och består av 55 gravar, mestadels runda stensättningar.

Under 1600- och 1700-talen brukades två gårdar i byn. De klarade sig när ryssarna brände skärgårdsbebyggelsen 1719. Sedan mitten av 1800-talet har Kista varit brukat som en enda gård.

Hembygdsgården består av en mängd välbevarade hus som alla ligger på ursrunglig plats: en mangårdsbyggnad från 1837 med brutet tak, en enkelstuga från 1700-talet, en stall- och loglänga från 1700-talet och en lagård från 1860-talet. En brännvinsbod är ett minne från den tid, före 1860, då böndernas husbehovsbränning vvar laglig. Här finns också salt- och redskapsbod, smedja, bastu och kalkugn. En väderkvarn från 1828 bidrar också starkt till gårdsmiljön.

Gården ägs sedan 1947 av Väddö hembygds- och forminnesförening.

Länkar

Kista hembygdsgård

Närmaste SL hållplats Kista (Väddö)

Litteraturtips och information

Birger Björnerstedt: Kista hembygdsgård. 1985.


LD99-0381 Vandring i Kista.

LD99-0383 Kista på Väddö.