Nyhtestablå

Besöksmål

Nordians hög

Nordians hög är en av Mälardalens största gravhögar, den mäter ca 50 meter i diameter och är ca 10 meter hög. Den byggdes troligen som hövdingagrav under 500- eller 600-talet.

Den tio meter höga Nordians hög i Åshusby, Norrsunda, är en av Sveriges största gravhögar. Den är ett spår av den kunga- eller hövdingasläkt som härskade här för 1500 år sedan.

Högen ligger på ett gravfält tillsammans med ca 180 andra gravar av olika slag och typer, karakteristiska för den äldre och yngre järnåldern.

Spjutspetsar och pärlor

Ursprungligen var gravfältet mycket större men under 1800-talet tog man grus där och gjorde dessutom arkeologiska utgrävningar. Det har medfört att minst ett 40-tal gravar försvunnit. Gravarna som då togs bort var både brandgravar och skelettgravar. Man hittade bland annat spännbucklor, spjutspetsar, en glasbägare, pärlor och en sölja med emaljinläggningar. Man försökte även gräva ut själva Nordians hög. Projektet slutfördes aldrig, men som minne av händelsen syns en insjunken skåra i högens östra sida.

Nordians hög är alltså inte undersökt, men den som skulle begravas i en sådan pampig grav blev vanligen bränd på bål tillsammans med husdjur och dyrbara föremål.

Kunglig förvaltning

Också under den tidiga medeltiden var Åshusby en betydande plats. Namn som ”Husby" är omdiskuterade men de syftar sannolikt på kungliga förvaltningsgårdar av något slag.

Den nuvarande bebyggelsen vid Åshusby är huvudsakligen från 1800-talet. Vid sekelskiftet 1900 bestod den av fyra gårdar och ett tiotal bostadslägenheter. Två av gårdarna var komministerboställe respektive gästgiveri. I byn fanns också kvarn, handelsbod och socknens fattigstuga.

Byn och gravfältet ligger på en kulle som är en del av Stockholmsåsen och omges i huvudsak av öppen åkermark. Motorvägen mellan Stockholm och Uppsala passerar strax intill.

Besöksinformation

Tillgänglighet
Vägen från parkering och busshållplats är lätt att ta sig fram på.

Hitta hit
SL busshållplats Åshusby gård, 250 meter från högen.
Med bil: Från E4 tar man avfart 180, skyltat Sigtuna/Märsta/Arlandastad SV. Följ sedan vägen tills det kommer en skylt åt vänster med Norslunda. Sväng och följd denna väg, Norrsundavägen, tills det är skyltat åt vänster Långhundra/Arlanda/Skånela. Sväng här och följ vägen till skylten Åshusby, sväng höger och följ denna väg ca 400 meter till skylt som pekar höger med texten naturreservat, sväng här och efter ca 200 meter kommer en skylt med parkering.


an-01870 Hög och gravfält.

LX2006-1057 Norrsunda kyrka.

LX2006-1065 Nordians hög.

LX2006-1066 Utsikt från högen.