Nyhtestablå

Besöksmål

Stora Nyckelviken

Stora Nyckelviken är en 1700-talsherrgård som ligger i en vacker park vid Lilla Värtan. I en flygel finns ett hembygdsmuseum.

Huvudbyggnaden på Stora Nyckelviken uppfördes på 1740-talet av Herman Petersen, en direktör i Ostindiska kompaniet som blivit förmögen på affärer med tyger och porslin. Det åttkantiga lusthuset i parken är också från hans tid.

Nästa patron på stället blev den franske ambassadören Louis Auguste le Tonnelier de Breteuil. Under hans tid byggdes herrgården till med en salong och han lät också uppföra en biljardflygel och anlägga en spegeldamm.

1836 friköptes hela egendomen av grosshandlare Gustaf Beskow och i hans släkt stannade den till 1935. Familjen vistades där under sommarmånaderna men gården drevs samtidigt som lantbruk med djurhållning och spannmålsodling. Många av de ekonomibyggnader som i dag finns kvar härrör från denna tid.

Stor upprustning

Nacka kommun köpte 1944 Nyckelviken för att undvika att fastigheten styckades upp och exploaterades. Istället ville kommunen skapa ett fritidsområde.

1958 fattades beslut om att göra Stora Nyckelviken till kommunens representationsgård och ett stort restaurerings- och moderniseringsarbete efter kulturhistoriska riktlinjer genomfördes.

I huvudbyggnaden finns restaurang och kafé som håller öppet året runt. I en flygel ligger Nacka hembygdsmuseum. Flygen är förmodligen från 1600-talet, dvs äldre än huvudbyggnaden. I museet finns föremål och miljöer från 1800-talets bondehem samt en skolinteriör från samma århundrade.

Herrgård i miniatyr

Ungefär 400 m väster om Stora Nyckelvikens gård viker en liten smal väg av i västlig riktning ner mot vattnet, där ligger Lilla Nyckelviken - en liten herrgård i miniatyr. Vid Lilla Nyckelviken är bebyggelsen från 1700-talet och början av 1800-talet. Huvudbyggnaden är ett vitmålat trähus med grå fönsterluckor. "Röda stugan", en rödmålad timmerstuga, kan också den vara från 1700-talet.

I Nyckelviken ligger också Nacka kommuns trädgård och växthus.

Länkar

Nacka hembygdsförening
Nacka kommun, Nyckelviken

Närmaste SL hållplats Jarlaberg / Bråvallavägen

Litteraturtips och information

Nyckelviken. Representationsgård, föreningsgård, friluftsområde. 1980.


LD97-0501 Stora Nyckelviken.

LD97-0502 Lusthuset.

ld97-0503 Biljarden.

ld97-0504 Lilla Nyckelviken.