Nyhtestablå

Besöksmål

Penningby slott

Penningby slott var ursprungligen en medeltida försvarsborg. Trots senare ombyggnader bevarar källarvåningarna sin ursprungliga karaktär. Den engelska parken anlades i början på 1800-talet.

Penningby slott, nära Furusunds vägskäl en mil söder om Norrtälje, är en av få bevarade borgar i Mellansverige från den oroliga senmedeltiden.

Svensk senmedeltid präglades av blodiga inbördesstrider. Tidens stenborgar uppfördes i regel av kungar och fogdar. Penningby är ett av fåtaliga exempel på en borg uppförd av en adelsman i privat regi. Den har i bevarats i tämligen orört skick.

Det nuvarande stenhuset vid Penningby började byggas någon gång efter 1466, då en äldre bebyggelse förstörts vid unionsstrider. I mitten av 1500-talet hade den rektangulära byggnaden kompletterats med två runda försvarstorn. Vid 1600-talets slut inleddes ombyggnaden till slott. De båda källarvåningarna fick behålla den ursprungliga medeltida karaktären, och där finns bland annat en väldig brunn som alltjämt fungerar.

Dominerade hela bygden

Penningby slott dominerade länge hela bygden både genom sitt läge och genom sitt gårdsinnehav i många byar.

På 1700-talet satte en av Penningbys ägare igång en manufaktur, en liten industri, med smide av liar, yxor, plogbillar och spik. Vid slottets tegelbruk uppfanns och murades några av landets första kakelugnar med rökkanaler.

Slottet brann 1831 och tak och övervåning förstördes.

Åt nordost vid vägen till Furusund ligger en övervuxen borgruin med vallgrav, som kan vara lämningarna efter en föregångare till slottet.

Den vackra engelska parken som bäddar in slottet i frodig grönska anlades i början av 1800-talet.

Inga pengar

Penningby ligger i dalgången mellan bygden vid Lännasjön och Edsviken i Saltsjön. Namnnet skrevs i äldre tider ”Pitunga by” och betyder "byn för dem som bor i pitan (dalen)”. Det har inget med pengar att göra.

För den fågelintresserade är Väsbysjön, strax väster om Penningby slott, en mycket intressant plats. Vid den slingrande Penningbyån kan man skåda kungsfiskare och strömstare.

Slottet är privatägt och visas sommartid.

Länkar

Norrtälje kommun

Närmaste SL hållplats Penningby slott

Litteraturtips och information

Gunnar Brusewitz m fl: Roslagsbygd. 1987.

Slott och herresäten i Sverige. Uppland II. Red. Bengt G. Söderberg. 1967.


LD2002-0254 Penningby medeltidsslott.

ld97-0003 Runda rummet.

LX99-0325 Penningby slott från ovan.