Nyhtestablå

Besöksmål

Forn- och naturstigen vid Täby prästgård

Genom Täby prästgårds hagmarker går en vandringsled förbi lämningar av mänsklig verksamhet från bronsåldern fram till våra dagar.

Forn-och naturstigen vid Täby prästgård och Skogsberga är tre kilometer lång. Den utgår från Täby kyrkby och fortsätter förbi byskolan och ett vikingatida gravfält innan den korsar Prästgårdsvägen.

De vanligaste gravformerna under vikingatid var högar och stensättningar. När Prästgårdsvägen breddades undersöktes tio sådana gravar och där påträffades föremål som glaspärlor, kammar och smycken.

Bland resterna efter en fruktträdgård från 1900-talet kan man sedan urskilja spår efter betydligt äldre odlingar. Terrasskanter visar var bönder under äldre järnålder hade sina fält. De långa stenraderna är gärdesgårdar som hindrade boskapen från att trampa in i på åkrarna.

Ännu äldre är ett röse från bronsåldern och ytterligare ett tiotal gravar från samma tidsperiod. Gravar från bronsåldern ligger som dessa ofta väl synliga på höjder.

När man gått hela leden är man tillbaka vid festplatsen från 1920-talet.

Länkar

Täby kommun

Närmaste SL hållplats Täby kyrkby / Täby kyrka


LX2006-0848 Prästgårdsskolan.

LX2006-0855 Torpkällare.

LX2006-0857 Bronsåldersrösen.

LX2006-0861 Äldre järnålder.

taby Forn-och naturstigen vid Täby prästgård.