Nyhtestablå

Besöksmål

Täby kyrka

Täby välbevarade 1200-talskyrka är berömd för sina praktfulla, välbevarade väggmålningar av Albertus Pictor.

Täby kyrka ligger i Täby kyrkby och är församlingskyrka i Täby församling. Den byggdes på mitten av 1200-talet och har ett rektangulärt långhus av gråsten med brant sadeltak. Sakristian tillkom under 1300-talet och efter en brand vid mitten av 1400-talet ersattes det tidigare platta innertaket av trä med tegelvalv. Samtidigt fick kyrkan ett vapenhus.

Under 1480-talet pryddes kyrkan invändigt med kalkmålningar av den berömde mästaren Albertus Pictor (Albert målare) och hans medarbetare. Scener med motiv ur Bibeln breder ut sig över valven som tecknade serier. Här finns ett myller av bibliska och kyrkliga figurer, klädda som samtidens adel, präster, borgare och bönder och ofta utförda som drastiska, fantasifulla och kraftfulla karikatyrer. Den mest kända av dessa målningar är den där en riddare spelar schack med Döden, ett motiv som senare Ingmar Bergman använde i sin film Det sjunde inseglet.

Aldrig överkalkade

Albertus Pictor har dekorerat ett 30-tal kyrkor i Mälarområdet, men de allra flesta av hans målningar kalkades över på 1700-talet. Att valvmålningarna i Täby är en sådan attraktion beror både på deras höga konstnärliga halt, att de aldrig varit överkalkade och att de aldrig ”förbättrats” vid någon restaurering. De rengjordes på 1990-talet. De framträder ännu färgstarkt och tydligt, även om nyanserna förändras sedan bilderna målats. Rött har svartnat, blått bleknat. I kyrkan finns en broschyr från församlingen som beskriver alla 66 scener. Att ta med en kikare är en bra idé för den som vill ha fullt utbyte av en konstrond i kyrkans tak.

Altarskåpet med motiv från passionshistorien är från samma tid som kalkmålningarna. Predikstolen är från 1630-talet och stod ursprungligen i slottet Tre Kronors kapell i Stockholm.

Länkar

Täby församling

Närmaste SL hållplats Täby kyrkby / Täby kyrka

Litteraturtips och information

Eric Jarneberg: Täby kyrka. 1993.

Eric Jarneberg: Täby. Historik, trakter, platser. 1993.


LD98-0307 Gärningarnas våg.

ld98-0320 Bibeln i taket.

lx2006-0525 Täby kyrka.

lx2006-0579 Täby kyrka