Nyhtestablå

Besöksmål

Vada

Från Vada medeltidskyrka har man utsikt över de tre mäktiga gravhögar som ligger på rad längs Husaån och som kallas Sjökullarna.

Vada 1200-talskyrka har haft åtminstone en föregångare för inne i kyrkan finns spår av en äldre romansk kyrka. Efter en brand på 1600-talet förlängdes kyrkans långhus mot väster och en ny ingång togs upp. Under 1820-talet ägde ytterligare en renovering rum. Vapenhuset togs bort, tegelvalven ersattes med tunnvalv av trä och fönstren förstorades. Vid denna ombyggnad försvann också de medeltida målningarna. Vissa rester av en målning återstår ovanför sakristians dörr.

Gåva till älskarinna

Av kyrkans medeltida inventarier finns mycket lite kvar. Ett triumfkrucifix och ett altarskåp från omkring 1500 såldes vid sekelskiftet 1900 till Historiska museet. Inne i koret finns två stenskulpturer som föreställer makarna Margareta Slots och Jakob Trello. Margareta hade varit Gustav II Adolfs älskarinna och fött en utomäktenskaplig son som kungen var far till. Hon fick byn i förläning av kungen när hon gifte sig med Trello.

Klockstapeln uppfördes under 1640-talet. Vid kyrkan står två runstenar. Intill kyrkan ligger det gamla sockencentrumet med prästgård, klockarboställe och skola.

Storhögar över småkungar

På ett gravfälten strax norr om kyrkan finns drygt 100 gravar från järnåldern, bland dem de tre stora gravhögar som ligger på rad och som kallas Sjökullarna och ser ut som högarna i Gamla Uppsala fast i lite mindre skala. Högarna, som inte är undersökta, är troligen från folkvandringstid (400-550) men kan också vara från vikingatid (800-1050). De är monument över bygdehövdingar eller småkungar som en gång styrde och ställde i bygden.

På andra sidan ån ligger Husa, troligen en kungsgård under vikingatid och äldre medeltid. Ån är en del av det äldre färdstråk från Trälhavet till Uppsala som numera brukar kallas Långhundraleden.

Länkar

Arbetsgruppen Långhundraleden

Närmaste SL hållplats Vada kyrka

Litteraturtips och information

Långhundraleden. En seglats i tid och rum. 1993.


ld2000-0311 Sjökullarna i Vada.

LX2005-0749 Spår av målningar.

lx2005-0750 Vada kyrka.