Nyhtestablå

Besöksmål

Överjärva gård

Överjärva gård är en bevarad jordbruksmiljö i Solna. Gårdens byggnader ligger på en höjd i ett öppet landskap. Men där det tidigare var åker spelar man nu golf.

Överjärva gård består av två ljusmålade mangårdsbyggnader i varsin lummig trädgård, ett märkligt litet kapell och en klunga stora, faluröda uthus med slingrande grusvägar emellan. Alla byggnader är från tiden mellan 1825 och 1890.

Förr ledde infartsvägen in från öster från Uppsalavägen och rester av den gamla allén, som består av väldiga askar, präglar fortfarande miljön.

Överjärva gård har existerat sedan mer än 1000 år. På förmannens gårdsplan och vidare längs gamla Uppsalavägen ligger ett 20-tal gravar från yngre järnåldern, som utgör rester av det en gång betydligt större gårdsgravfältet.

Överjärva är den enda av Solnas jordbruksmiljöer som är bevarad i sin helhet. Gårdens byggnader är alla mycket välbevarade till det yttre, och boningshusen ligger i tidstypiska trädgårdar med fruktträd, bärbuskar, grusgångar och blomsterrabatter.

Bönderna vräktes

De två gårdarna i byn, Östergården och Västergården, blev på 1600-talet arrendegårdar under Ulriksdals slott. 1790 vräktes bönderna och all jord samlades till en enda brukningsenhet. En ny huvudbyggnad uppfördes och de många små uthusen ersattes med färre och större.

När juristen Wang Smitt tog över arrendet 1824 rustade han alla hus och byggde också sex nya. Det "gamla boningshuset" finns kvar från hans tid. Det är grårappat med gula snickerier.

Ett stycke åt väst ligger den stora röda statarlängan. Huset inrymmer 21 bostadsrum, gemensam hall och bagarstuga. Varje familj bodde i ett eller högst två rum. Byggnaden är bland de sista av detta slag som finns kvar i trakten runt Stockholm och några rum är inredda som museum.

Kapell som ateljé

Mellan 1868-72 arrenderades Överjärva av armeniern Ohan Demirgian, en färgstark och äventyrlig person som tillhörde den inre kretsen kring Karl XV. Han lät uppföra "kapellet", en vinterträdgård med panelarkitektur, snickarglädje och en österländskt präglat interiör. Arkitekturen var inspirerad av kyrkorna i Armenien. Under olika perioder har huset använts som konstnärsateljé. Där tillkom Bror Marklunds portar till Historiska museet på Narvavägen i Stockholm.

Under 1900-talet minskade Överjärvas jordbruksmark efterhand, först genom att skjutbanor och övningsfält anlades, sedan genom öppnandet av en hästkapplöpningsbana.

Sedan 1997 drivs gården av ett bolag som ägs av Solna stad. I en byggnad kallad Hästskostallet drivs naturskola och kafé. Här hålls marknader och evenemang.

Länkar

Överjärva gård
Solna kommun, Överjärva gård

Närmaste SL hållplats Ulriksdals startion

Litteraturtips och information

Barbro Strandman: Över-Järva, en gammal solnagårds historia. Solna 1969.


lf98-0042/05 Hästskostallet

lx2006-0734 Löka hamn.

lx2006-0773 Armeniska kapellet.

lx2006-0775 Statarmiljö.

lx2006-0776 Statarmiljö.