Nyhtestablå

Besöksmål

Marabouparken

Marabouparken i Sundbyberg är både en skulpturpark och en levande fritidsmiljö.

Marabouparken i Sundbyberg anlades mellan 1937 och 1955 i ett samarbete mellan chokladföretaget Marabou och flera av tidens främsta arkitekter, landskapsarkitekter och konstnärer.

Marabou hade startat fabrik i Sundbyberg 1916 och erbjöds 1930 att köpa den intilliggande tomten, Sundbybergs gård, av Sundbybergs stad på villkor att också allmänheten fick tillgång till den park som man planerade för personalen.

Fabrikens ägare Henning Throne-Holst lät omforma den oländiga terrängen med klippbranter, sankmark och rester av gamla byggnader till en lummig park med gräsytor, barnbad och en samling modern skulptur.

Bland de stora internationella namn som är representerade med skulpturer är Leonard Baskin, Raymond Duchamp-Villon, Émile Gilioli, Henri Laurens, Marino Marini och Gustav Vigeland.

Bland svenskarna märks Eric Grate, Ivar Johnsson, Bror Hjorth, Arvid Knöppel, Lennart Rodhe och Nils Möllerberg.

Parken anses vara en av Sveriges mest genomförda och välbevarade funkismiljöer.

Marabou lade ner verksamheten i Sundbyberg 2002 och parken arrenderas numera av kommunen. På sommaren förekommer guidade visningar flera gånger i veckan. En stiftelse förvaltar parkens konstnärliga arv och driver en utställningsverksamhet med inriktning på samtidskonst. I slutet av augusti 2010 flyttar utställningsverksamheten in i en nybyggd konsthall i kakaolaboratoriet i parken.

Länkar

Marabouparken


LX2006-0767 Boxaren.

LX2006-0768 Margit.

LX2006-0769 Stadens tecken.