Nyhtestablå

Besöksmål

Sigtuna Museum

Sigtuna tusenåriga historia görs åskådlig på Sigtuna Museum som ligger mitt i staden. Här visas också godbitar från de arkeologiska utgrävningarna.

Sigtuna har en tusenårig historia och den nuvarande låga trästaden vilar på flera meter tjocka medeltidsavlagringar. Sigtuna Museum ligger mitt i staden och den permanenta utställningen ägnas stadens historia, speciellt den äldsta tiden då vikingatida stamhövdingar började framträda som kristna kungar. Sigtuna blir kyrkornas stad. Stora arkeologiska undersökningar har gjorts på senare år och smalprov på det rika fyndmaterialet från när och fjärran visas i utställningen.

Till Sigtuna Museum hör också en stor underjordisk hall där tillfälliga utställningar visas. Rådhuset, kallat Sveriges minsta, och Lundströmska gården, en butik från 1900-talets början, hör också till museet och visas sommartid.

På egen hand

Sedan sommaren 2005 finns elva informationsskyltar uppsatta i det medeltida stadsrummet. Varje skylt visar en medeltida rekonstruktion av den miljö som betraktaren har framför sig, t.ex. Stora gatan eller S:t Pers ruin. Nutid och medeltid kan på sätt jämföras. Till varje bild hör också en förklarande text. En karta som visar var skyltarna finns finns att få i museets reception. Där finns också en folder för den som vill kombinera med en runstensvandring.

Länkar

Museerna i Sigtuna

Närmaste SL-hållplats Sigtuna busstation

Litteraturtips och information

Sten Tesch & Jacques Vincent: Vyer från medeltidens Sigtuna. Andra upplagan 2005.

Agnete Hjorth och Anne-Marie Edéus: Hus och människor i gamla Sigtuna. 1995


LD98-0440 Frikostig kung.

LX2006-0090 Minatyryxor

LX2006-0998 Steningekeramik.

LX2006-1004 Grundmur och museum.