Nyhtestablå

Besöksmål

Stockholms stadsmuseum

Stockholms stadsmuseum är landets största i sitt slag. Här finns stora samlingar och här pågår alltid en rad olika utställningar.

Stockholms stadsmuseum vid Slussen förvaltar samlingar som omfattar i storleksordningen 300000 föremål, 20000 konstverk, 3 miljoner fotografier samt ett omfattande bibliotek och arkiv. Det är Sveriges största kommunala museum. Till faktarummet är alla välkomna. Här kan man till exempel söka bilder till sin artikel, fakta om sitt hus eller material till sitt specialarbete.

I museet visas alltid många utställningar av olika slag. Ett par aktuella exempel:

En utställning berättar om Stockholms 750-åriga historia från 1252, då staden för första gången nämns i skrift, fram till modern tid.

En annan ställer frågan vad Stockholm vore utan design? Tänk på papperskorgar, lyktstolpar, skyltar och parkeringsautomater. I utställningen samsas äldre föremål ur museets samlingar med samtida design.

Länkar

Stockholms stadsmuseum

Närmaste SL hållplats: T-bana Slussen


Stadsmuseet Största stadsmuseet.

StadsmuseetA Lyser sedan 1909.