Nyhtestablå

Besöksmål

Ursvik

Mitt i friluftsområdet vid Ursvik finns många spår efter järnåldersmänniskornas hus, åkrar och gravar.

För drygt 1500 år sedan såg landskapet helt annorlunda ut än idag. Vattnet stod 5—10 meter högre, Hallonbergen var en ö och där E18 nu går låg ett sund.

Sydsluttningen ned mot vattnet vid Ursvik var en solig och torr plats att bo på. För att husen inte skulle luta lade man dem på terrasser av jord och sten. Här finns också spår av åkrar från järnåldern, gravar och en runsten.

Inga arkeologiska undersökningar har gjorts på den här platsen, utan dateringarna bygger på gravarnas och åkrarnas form och jämförelser med andra liknande utgrävda fornlämningsmiljöer.


Ld2000-0309 Husterrasser.

LX2006-0771 Övergivna åkrar.

LX2006-0772 Stensättning.