Nyhtestablå

Besöksmål

Vallentuna kyrka

Vallentuna kyrka byggdes vid slutet på 1100-talet men har gått igenom många skiftande öden. Det mesta av inredningen brann upp 1856 sedan blixten slagit ner i tornet.

Vallentuna kyrka står på historisk mark. På en runsten från 1000-talet, som nu står vid kyrkan, tillkännager den kristne stormannen Jarlabanke att han anlagt en tingsplats. Jarlabanke skriver också att han äger hela Täby och hela Vallentuna hundare. Därmed slår han fast att det är slut på offren till Oden och Tor och andra hedniska sedvänjor i denna bygd.

De äldsta delarna av Vallentuna kyrka är från 1100-talets slut. Den ursprungliga planen gick i den då dominerande romanska stilen var ett långhus i gråsten med torn i väster och ett smalare kor i öster. En rest av den äldsta kyrkan, som är lätt att se, är ett konturerna efter ett fönster i norr.

På 1200-talet tillkom en sakristia. På 1400-talet fick kyrkan valv, som målades. Koret förlängdes och ett vapenhus byggdes till. Men sedan blixten slagit ner 1856 och förstört kyrkan fick den byggas upp på nytt och fick då i stort sett det utseende den har i dag. Kyrkklockorna smälte och fick gjutas om.

En del lösa inventarier räddades vid branden däribland ett altarkors från 1760-talet som nu är en av kyrkans främsta sevärdheter. Läktarorgeln är från 1959 och 2002 invigdes en ny kororgel.

Räddad under den röde hanen blev också kyrkans främsta klenod, ett så kallat kalendarium från 1198. Det finns numera på Historiska museet och har kallats för Sveriges äldsta bok. I kalendariet framgår att kyrkan helgats åt Maria, Johannes döparen och påven Sylvester och att det invigningsdatum som firades var 1 oktober. Dessvärre anges i boken inget årtal för invigningen.

Vid en av de många ombyggnaderna av kyrkan, 1937, påträffades en korsprydd runsten som visade sig ha Sverige äldsta kända rimmade text:

”…han drunknade i Holms hav. Hans knarr gick i kvav, endast tre kommo av”.

På tornets nordvästra hörn finns en runinskrift av helt annan karaktär. Där har en av medeltidens stenhuggare lämnat ett minne efter sig: ”Andor tillhögg denna fagra sten”, står det. På en annan byggnadssten, som nu ligger i kyrkogårdsmuren, står det ”David tillhögg”, också med runor.

På kyrkogården lägger man märke till en kulle som liknar en förhistorisk gravhög. Där vilar sedan 1809 en tolvårig adelsfröken, Jeanette Silfverstolpe.

Länkar

Vallentuna församling

Närmaste SL-hållplats: Vallentuna station.

Litteraturtips och information

Svante Berg, red: Vallentuna, ung ort i gammal bygd. Vallentuna 2005.

Helmer Gustavson, Yngve Sjögren: Runstenar i Vallentuna. Vallentuna 1991.

Staffan Helmfrid, red. Vallentuna Anno Domini 1198. Vallentunakalendariet och dess tid. Vallentuna 1998.


L97-0073/09 Lilla Jeanettes grav.

LX2005-0980 Vallentuna kyrkas inre.

LX2005-0987 Vallentuna kyrkas yttre.

lx2006-0595 Andors signatur.