Nyhtestablå

Utställningar

Våra utställningar utgår från våra verksamhetsämnen inom arkeologi, bebyggelse, konst, kulturhistoria eller slöjd och relaterar via historia och samtid till Stockholms län. Våra huvudsakliga målgrupp för utställningarna är länets invånare.

Nya linjer: Spekulationer kring framtidens stad

19 jan–7 maj 2017

Utställningen Nya linjer är en framåtblickande utställning som spekulerar kring regionen, arkitekturen och staden. Utställningen produceras i samarbete med Arkitekturskolan KTH.

Hur ska Stockholm växa på ett sätt som är hållbart, inkluderande och rättvist? Av vilka sorters miljöer, hus och samhällen kan det framtida Stockholm tänkas bestå? Och hur förhåller sig den nya bebyggelsen till det som redan finns?

 

T-banekonst: Medan du väntar

9 juni 2016–8 januari 2017

För första gången visas skisserna till konstverken i de kommande tunnelbanestationerna i utställningen ”T-banekonst: Medan du väntar”. Efter en tävling har 15 konstnärer valts ut att gestalta de 12 nya stationerna. I utställningen visar vi även historiska exempel från konstsamlingen i tunnelbanan. De två delarna ger tillsammans en bra bild av hur tunnelbanekonsten har utvecklats under 60 år. Utställningen innehåller också information om tunnelbanans utbyggnad.

Boka en visning av någon av våra utställningar.nya linjer Nya linjer. Samarbete med Arkitekturskolan KTH

T-banekonst_Liten T-banekonst: Medan du väntar. 9 juni 2016 - 8 januari 2017