Nyhtestablå

Övriga utställningar

Stockholms läns museum producerar ibland fasta eller tillfälliga utställningar som visas på offentliga institutioner, i publika entréutrymmen på olika arbetsplatser eller liknande. Dessa utställningar är oftast tillgängliga under de öppettider som råder på respektive institution eller arbetsplats.