Nyhtestablå

Situation hembygd 10 oktober 2015 – maj 2016

Hembygdsfrågan är aktuell. De senaste årens debatt om nationalism, kulturell identitet och kulturarv har också gjort den laddad. Krafter i samhället tenderar att vilja göra ämnet smalt och förenklat.

Utställningen Situation hembygd tar tempen på begreppet via inbjudna aktörer såsom konstnärerna Oscar Guermouche, Peter Geschwind, Thomas Elovsson, Katarina Lundgren, Meron Mangashas, Senay Berhes och musikjournalisten Ametist Azordegan, samt slöjdare och lokala hembygdsföreningar. Tillsammans vill vi öppna upp för en bredare och en mer mångfacetterad bild av vad hembygd kan vara. Utställningen kommer att delas in i tre perioder där varje del ger möjligheter till nya perspektiv och infallsvinklar. I en fast del av utställningen kan besökaren samtidigt fördjupa sig i hur begreppet hembygd har vuxit fram.

Under nästa år firar Sveriges hembygdsförbund 100 år. Rörelsen, som växte fram under tidigt 1900-tal, startade som en reaktion mot urbaniseringen och den stora emigrationen från Sverige. Idag flyr människor till Europa från krig och katastrofer. De förlorar på ett brutalt sätt sin hembygd. Hur kan bilden av hembygden återskapas när allt det som varit hemma rycks bort?

Genom en platsverkstad i utställningen vill vi uppmuntra till dialog om vad hembygd kan vara och hur den kan te sig för personer med olika bakgrund och livsberättelser. I projektet Samtidsbild, som också är en del av utställ- ningen, bidrar länsinvånarna med egna bilder till ett gemensamt digitalt fotoarkiv. På så sätt blir människor delak- tiga och kan själva reflektera över vad hembygd innebär för dem samtidigt som de blir en del av kulturarvsminnet. Detta är ett sätt att försöka skapa ett vidare hembygdsbegrepp där inkludering och öppenhet inför det olika ingår.


Vi vill särskilt tacka:

Markus Eberle snickeri, El & Scenteknik AB, Ann Pettersson på Stockholms läns hembygdsförbund, Philip Bergström, Pernilla Glaser och Expology.


Vill du veta mer om utställingen kontakta:
Lars Fridén, 08-586 194 42, lars.friden@stockholmslansmuseum.se

Läs mer om Sveriges hembygdsförbund som nästa år fyller hundra år.Situation_hembygd Illustrationsbild till utställningen Situation hembygd. Illustratör: Eva Kerek.

Guermouche_Tredje_generationen Oscar Guermouches verk Tredje generationen. Foto Oscar Guermouche.

Tenstamuseum_Igor_Dergalin Skiss av Igor Dergalin. Från Erik Stenbergs arkiv. Foto: Tensta konsthall.

Samtidsbild_Linda_Hanneberg Från projektet samtidsbild. Takterassnjutning. Foto: Linda Hanneberg.