Nyhtestablå

Tillfälliga utställningar

Nya linjer: Spekulationer kring framtidens stad

19 januari7 maj 2017

Utställningen Nya linjer är en framåtblickande utställning som spekulerar kring regionen, arkitekturen och staden. Utställningen produceras i samarbete med Arkitekturskolan KTH.

Hur ska Stockholm växa på ett sätt som är hållbart, inkluderande och rättvist? Av vilka sorters miljöer, hus och samhällen kan det framtida Stockholm tänkas bestå? Och hur förhåller sig den nya bebyggelsen till det som redan finns?

 

T-banekonst: Medan du väntar

9 juni 20168 januari 2017

Under 60 år har Stockholm satsat på konsten i tunnelbanan. Kanske är det den största satsningen på offentlig konst i världen. I utställningen visar vi konsten som skapas för de nya stationerna tillsammans med konst som redan finns i tunnelbanan.

Konstnärerna jobbar nu vidare med skisserna som visas i utställningen. Tillsammans med ingenjörer och arkitekter vidareutvecklar och anpassar de förslagen för varje station.

Ansvaring för utställningsverksamneten är:

Enhetschef Annelie Kurttila, 08-586 194 40
annelie.kurttila@stockholmslansmuseum.se


 nya linjer Nya linjer. Samarbete med Arkitekturskolan KTH

T-banekonst: Medan du väntar T-banekonst: Medan du väntar. 9 juni 2016 - 8 januari 2017